Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie oznakowania CE świadczone przez firmę SGS pomagają zapewnić obowiązkową zgodność z wymogami w zakresie bezpieczeństwa produktów umożliwiającą uczestnictwo w unijnym obrocie towarowym, dzięki efektywnym usługom w zakresie oceny zgodności świadczonym przez jednostkę notyfikowaną.

CE mark framed


     

Jeżeli chcesz brać udział w obrocie towarowym w UE, oznakowanie zgodności CE jest obowiązkowe w odniesieniu do bardzo wielu produktów. Oznakowanie CE oznacza, że Twoje produkty spełniają surowe wymagania dyrektywy UE dotyczących bezpieczeństwa produktów. Jednak osiągnięcie zgodności może być procesem złożonym. Jako jednostka notyfikowana w zakresie niemal wszystkich dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa produktów, nasze usługi w zakresie procedur oceny zgodności wymaganych do nadania oznaczenia CE dostarczają Ci wiedzy, której potrzebujesz, aby spełnić te wymogi.

Dlaczego warto korzystać ze świadczonych przez firmę SGS usług oceny zgodności niezbędnych do oznakowania produktów oznaczeniem CE?

Jeżeli potrzebujesz wsparcia obejmującego cały dany proces lub jedynie jego część, możemy Ci pomóc w następujących kwestiach:

 • osiągnij zgodność, korzystając z naszego doradztwa;
 • ustalenie, które dyrektywy i normy UE obowiązują w odniesieniu do Twoich produktów;
 • określenie Twoich obowiązków w świetle dyrektyw UE w sprawie bezpieczeństwa produktów;
 • zrozumienie koncepcji zróżnicowanej certyfikacji oraz poszczególnych wymaganych kroków;
 • określenie, czy w Twoim przypadku do osiągnięcia zgodności wymagany jest udział jednostki notyfikowanej.

Wiarygodne usługi w zakresie oceny zgodności wymaganej do oznakowania produktów oznaczeniem CE świadczone przez światowego lidera w tej branży

Jako światowy lider w zakresie certyfikacji, testowania, inspekcji oraz weryfikacji, dysponujemy największym doświadczeniem w dziedzinie znajomości wymogów UE. Ponadto, jako jednostka notyfikowana w zakresie niemal wszystkich dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa produktów, jesteśmy firmą najchętniej na świecie wybieraną przez klientów, którzy potrzebują wiarygodnych usług w zakresie oznaczenia CE.

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i fachowości możemy zaoferować Ci więcej niż tylko zwykłe usługi certyfikacji. Możemy zapewnić Ci wszechstronne wsparcie i porady, co umożliwi Ci pełną kontrolę nad procesem certyfikacji produktu, w taki sposób, aby Twoja firma stała się bogatsza o nową wiedzę.

Nasze usługi w zakresie oceny zgodności wymaganej do oznakowania produktów oznaczeniem CE obejmują:

 • informacje dotyczące procesu oznaczenia CE;
 • ocenę zgodności z wymogami;
 • weryfikację projektu;
 • homologację typu;
 • audyt i zatwierdzenie systemu zarządzana jakością,
 • ocenę oraz przegląd dokumentacji;
 • nadzór nad produkcją i badanie próbek;
 • audyty CE oraz badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
 • warsztaty i szkolenia;
 • analizę i ocenę ryzyka;
 • dokumentację techniczną;
 • ocenę instrukcji użytkownika oraz kart informacyjnych;
 • identyfikację problemów z interpretacją;
 • wydanie deklaracji zgodności CE;
 • wydanie świadectwa weryfikacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie oznaczenia CE mogą pomóc Ci w wejściu na rynek UE.