Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez firmę SGS usługi w zakresie zapewniania jakości i kontroli jakości — gwarantowana jakość wszystkich materiałów, konstrukcji, części i układów wykorzystanych przy budowie, produkcji czy działaniu twoich obiektów przemysłowych.

W przypadku obiektów przemysłowych jakość całego sprzętu, materiałów, konstrukcji i części podlega surowym przepisom i normom. Świadczone przez nas usługi w zakresie zapewniania i kontroli jakości pomagają Ci zapewnić zgodność ze wszystkimi umownymi specyfikacjami, obowiązkowymi regulacjami i normami jakości.

Dlaczego warto korzystać ze świadczonych przez firmę SGS usług w zakresie zapewniania i kontroli jakości?

Możemy pomóc Ci:

 • zapewnić jakość wszystkich materiałów, konstrukcji, części i układów wykorzystanych przy budowie, produkcji lub działaniu wszystkich rodzajów obiektów przemysłowych;
 • spełnić wszystkie stosowne normy jakości i wymogi przepisowe;  
 • zweryfikować materiały, części i końcowe produkty w drodze niezależnych kontroli, audytów, inspekcji i obserwacji;
 • korzystać z usług zapewniania i kontroli jakości (QA/QC) poza swoją siedzibą, w obiekcie producenta oraz na miejscu podczas realizacji budowy.

Najwyższej światowej jakości usługi w zakresie zapewnienia i kontroli jakości

Jako światowy lider w dziedzinie świadczenia usług zapewniania i kontroli jakości opieramy swoją ofertę o niezrównane doświadczenie obejmujące wszystkie branże. Dzięki najnowocześniejszym zasobom i specjalistycznej wiedzy oraz unikalnej globalnej sieci, możemy świadczyć usługi w zakresie zapewniania i kontroli jakości w każdym zakątku świata. Możemy zatem pomóc Ci zapewnić jakość na całej długości łańcucha dostaw.

Nasze usługi w zakresie zapewnienia i kontroli jakości poza Twoim obiektem obejmują:

 • pomoc w określeniu programu zapewniania i kontroli jakości, który spełnia wszystkie wymogi przepisowe;
 • wykonywanie badań wstępnych przed zawarciem umowy lub zatwierdzeniem, obejmujących pełny przegląd programu zapewniania jakości dostawcy, aby spełnić wymogi przepisowe lub nabywcy;
 • przegląd projektu, specyfikacji, rysunków i określonych norm w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami przepisowymi;
 • formalne audyty sprzętu w obiektach twoich architektów, konstruktorów, producentów lub poddostawców — przed rozpoczęciem produkcji i w trakcie jej trwania;  
 • organizowanie kursów szkoleniowych w dziedzinie zapewniania jakości.

Nasze usługi w zakresie zapewnienia i kontroli jakości na miejscu obejmują:

 • zapewnianie jakości w odniesieniu do organizacji zaangażowanych w budowę, produkcję i działalność związaną z Twoim obiektem;
 • przegląd specyfikacji, procedur i określonych norm stosowanych na budowie;
 • monitorowanie badań materiałowych;
 • kontrolę, obserwację lub weryfikację w celu określenia jakości materiałów, konstrukcji lub układów w trakcie produkcji;
 • fabryczne testy zdawczo-odbiorcze instalacji i sprzętu;
 • kontrole przed wysyłką i nadzorowanie załadunku na etapie transportu;
 • monitorowanie metod magazynowania oraz systemów zapobiegawczej konserwacji sprzętu fabrycznego przed instalacją i po niej;
 • organizowanie i wdrażanie systemów ewidencji.  

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie zapewniania i kontroli jakości mogą pomóc Ci w zapewnieniu jakości Twoich obiektów przemysłowych.