Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Podczas budowy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej największe znaczenie ma efektywny i kompleksowy nadzór.

Firma SGS oferuje wsparcie i wiedzę specjalistyczną potrzebne do monitoringu w projektach budowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Oferujemy kompleksowy pakiet usług w zakresie zarządzania projektem wspierający klienta w fazie budowy, który obejmuje następujące dziedziny:

  • wpływ na środowisko,
  • kontrola jakości,
  • dostawców,
  • harmonogram,
  • zdrowie i bezpieczeństwo,
  • funkcje techniczne,
  • kosztorysy.

Oprócz dostarczania raportów, aktualizacji i porad dotyczących zarządzania budową będziemy także zarządzać tworzeniem systemów monitoringu w czasie rzeczywistym dając Ci bezpośredni wgląd w projekt dostępny przez cały czas. Dostarczymy Ci jasny obraz postępu projektu i wymagań umożliwiający podejmowanie działań w oparciu o konkretne fakty i wnioski, abyś miał pewność, że projekt spełni uzgodnione specyfikacje.

Firma SGS korzysta ze swojego ogromnego doświadczenia i znajomości branży, aby zapewnić Ci ocenę projektu z możliwie jak najszerszej perspektywy i oferować wsparcie ekspertów na każdym etapie.