Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi Inżyniera Kontraktu oferowane przez SGS - niezależne monitorowanie i nadzór, zapewniające, że kontrakt jest realizowany zgodnie z wymaganą jakością i harmonogramem.

Jako inwestor projektu musisz być pewny, że generalny wykonawca stosuje się do wszystkich warunków umowy. Jako niezależna strona trzecia oferujemy Ci obszerny zakres usług Inżyniera Kontraktu, w tym usługi bankowego inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zamawiającego zapewniające, że Twój projekt jest przeprowadzany zgodnie z wymaganą jakością i wszystkimi warunkami umownymi.

Dlaczego warto korzystać z usług Inżyniera Kontraktu oferowanych przez SGS?

Począwszy od projektu wstępnego, aż po proces budowy i uruchomienie, połączone umiejętności naszego zespołu specjalistów z różnych branż dają Ci możliwość skutecznego i profesjonalnego zarządzania, pomagając:

 • czerpać korzyści z szerokiego zakresu usług Inżyniera Kontraktu, w tym z usług bankowego inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zamawiającego;
 • zapewnić, że główny kontrakt zawarty pomiędzy Tobą a generalnym wykonawcą spełnia wszystkie wymagane i uzgodnione warunki;
 • czerpać korzyści z niezależnego monitorowania harmonogramu Twojego projektu, co jest pomocne w zapewnieniu wymaganej jakości i warunków technicznych;
 • zapewnić, że Twoje obiekty, materiały, sprzęt, urządzenia i projekty spełniają wszystkie wymagania względem jakości i wydajności, w oparciu o przepisy prawne czy dobrowolne postanowienia klienta;
 • skupić uwagę na podstawowej działalności ograniczając uczestnictwo Twoich pracowników do nadzoru i uwalniania płatności.

Niezawodne usługi Inżyniera Kontraktu oferowane przez wiodącego dostawcę usług

Dzięki naszej niezrównanej kompetencji w zapewnianiu niezależnych usług Inżyniera Kontraktu, jesteśmy najchętniej wybierani przez klientów na całym świecie. Nasza światowa sieć inżynierów profesjonalistów umożliwia nam zapewnienie Ci wymaganego wsparcia - wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Nasza oferta Inżyniera Kontraktu obejmuje następujące usługi:

 • Usługi bankowego inspektora nadzoru -oferujące doradztwo i pomoc techniczną w celu zidentyfikowania i zarządzania ryzykiem technicznym w odniesieniu do Twoich decyzji inwestycyjnych.
 • Usługi przedstawiciela zamawiającego -oferujące doradztwo i pomoc w celu wsparcia w realizacji projektu.

Oferujemy również:

 • pomoc techniczną w trakcie negocjowania kontraktu,
 • nadzór nad kosztami,  
 • możliwość realizacji w terenie,  
 • badania koncepcyjne,  
 • usługi zarządzania ryzykiem,
 • konsultacje techniczne dotyczące parametrów technicznych sprzętu,
 • wsparcie dla inwestorów,
 • zarządzanie w zakresie BHP,
 • ocenę dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad procesem rozruchu,
 • ocenę efektywności technologicznej; 
 • nadzór nad przekazaniem do eksploatacji i usługi wymagane przepisami,
 • zarządzanie projektowaniem,
 • nadzór techniczny;
 • całkowity nadzór budowlany,
 • stały zespół inżynierów rezydentów,
 • raporty z postępu realizacji projektu,
 • zapewnianie jakości,
 • inspekcje jakościowe,
 • nadzór nad harmonogramem,
 • nadzór i udział w próbach eksploatacyjnych,
 • nadzór i udział w przekazaniu obiektu do eksploatacji,
 • udział w próbach funkcjonalnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi Inżyniera Kontraktu mogą pomóc w zapewnieniu realizacji kontraktu zgodnie ze wszystkimi ustalonymi warunkami.