Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Współcześni konsumenci oczekują, że nabywane przez nich produkty pochodzą od producentów odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie.

Certyfikacja Bonsucro stanowi transparentny dowód, że produkcja trzciny cukrowej i łańcuch dostaw spełniają te rygorystyczne wymagania. Niezależna certyfikacja Bonsucro przeprowadzona przez SGS demonstruje zgodność przedsiębiorstw naszych klientów z wymaganiami standardów.

Certyfikacja Bonsucro powstała w następstwie certyfikacji Better Sugarcane Initiative, wcześniejszej grupy interesariuszy branżowych troszczących się o społeczne i środowiskowe aspekty produkcji trzciny cukrowej. Bonsucro to stowarzyszenie producentów trzciny cukrowej i jej przetwórców, których celem jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości dla produkcji trzciny cukrowej na drodze inicjatyw cechujących się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

Organizacje zamierzające produkować i sprzedawać biopaliwa, które mogą być zaliczane na poczet wartości docelowych energii odnawialnej poszczególnych krajów członkowskich UE, muszą poddać się ocenie w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju nakreślone w europejskiej dyrektywie dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC). Standard Bonsucro uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej jako spełniający te wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W trakcie audytu Bonsucro przed certyfikacją oceniane są kluczowe wskaźniki produkcji, w tym zużycie wody i energii oraz emisja gazów cieplarnianych. Oceniana jest także zgodność z przepisami, prawa pracy, ciągła, bezpieczna dostawa lokalnych artykułów żywnościowych oraz inne czynniki ludzkie określające wpływ produkcji na populację lokalną.

SGS jest zaufanym globalnym liderem usług w dziedzinie audytów i certyfikacji posiadającym między innymi akredytację stowarzyszenia Bonsucro. Nasi działający w rozległej sieci audytorzy mają wysokie kwalifikacje we wszystkich aspektach produkcji trzciny cukrowej, a także w łańcuchach dostaw cukru i biopaliw oraz lokalnych i międzynarodowych przepisów i wytycznych. Współpracują oni z klientami w kierunku ciągłego doskonalenia ich operacji oraz uzyskania certyfikacji Bonsucro.

Bonsucro to duży krok do przodu dla branży trzciny cukrowej i biopaliw. Uzyskanie certyfikacji Bonsucro zapewni przewagę nad konkurencją ze względu na trafienie w zmienne potrzeby konsumentów. Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji Bonsucro.