Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Produkcja oleju palmowego do użytku spożywczego i pozaspożywczego znacząco wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat.

Wraz ze wzrostem produkcji wzrosły też niepokoje związane ze zrównoważeniem upraw palmowych oraz wpływu produkcji oleju palmowego na lokalną ludność. W odpowiedzi na te niepokoje grupa złożona z wiodących interesariuszy i organizacji pozarządowych utworzyła w 2004 roku okrągły stół w sprawie zrównoważonej produkcji oleu palmowego (RSPO), mający zapewnić model odpowiedzialnego zarządzania plantacjami oleju palmowego.

Uzyskując certyfikat zgodności z wymogami normy RSPO, Twoje przedsiębiorstwo zapewni sobie przewagę konkurencyjną, przedstawiając interesariuszom i klientom dowód zrozumienia i akceptacji tej normy. SGS zapewnia kompleksową, przejrzystą certyfikację okrągłego stołu w sprawie zrównoważonej produkcji oleju palmowego dla dużych i małych producentów oraz przetwórców oleju palmowego, a także dla wszystkich osób i organizacji czerpiących korzyści ze zrównoważonej produkcji oleju palmowego na całym świecie.

Współpracując SGS w celu uzyskania certyfikatu RSPO, korzystasz z ponad stuletniego doświadczenia naszej firmy jako szanowanego certyfikatora produktów rolnych. Nasza międzynarodowa sieć ekspertów z wielu dziedzin zapewni zgodność wszystkich ogniw łańcucha dostaw Twojego przedsiębiorstwa z normą RSPO.

RSPO to organizacja wolontariacka zrzeszająca siedem grup związanych z produkcją oleju palmowego: producentów, przetwórców lub handlowców, producentów towarów konsumpcyjnych, sprzedawców detalicznych, banki i inwestorów oraz społeczne i ekologiczne organizacje pozarządowe. Podstawą uzyskania certyfikacji RSPO jest zgodność każdego etapu łańcucha dostaw. Podczas audytu poprzedzającego uzyskanie certyfikacji audytorzy SGS analizują zasady i procesy prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie w celu określenia ich zgodności z zasadami i kryteriami RSPO:

  • zgodność z prawami i przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi,
  • wykazane zaangażowanie na rzecz długoterminowego zróżnicowania ekonomicznego i finansowego,
  • stosowanie najlepszych praktyk rolniczych przez rolników i wytłaczarnie,
  • odpowiedzialność ekologiczna, w tym ochrona zasobów naturalnych i bioróżnorodności,
  • odpowiedzialna troska o pracowników oraz o społeczności dotknięte skutkami uprawy lub produkcji,
  • odpowiedzialne zarządzanie nowymi sadzeniami,
  • zaangażowanie na rzecz ciągłego doskonalenia.

Okrągły stół w sprawie zrównoważonej produkcji oleju palmowego odzwierciedla zmieniające się wymogi klientów i interesariuszy. Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje przedsiębiorstwo może zapewnić sobie zgodność z tym ważnym nowym standardem.