Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Round Table on Responsible Soy (RTRS) to międzynarodowa inicjatywa, w ramach której producenci, sprzedawcy i przetwórcy soi współpracują z bankami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia zrównoważonej uprawy soi na całym świecie oraz zapewnienia społecznej odpowiedzialności sektora sojowego.

Certyfikat Round Table on Responsible Soy (RTRS) stanowi dla interesariuszy i klientów Twojego przedsiębiorstwa dowód akceptacji normy RTRS.

Norma RTRS została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako spełniająca wymogi europejskiej dyrektywy o energii odnawialnej. SGS od roku 1878 cieszy się zaufaniem jako lider w dziedzinie certyfikacji produktów rolnych. Renomę zapewniły nam kompleksowe, jawne audyty weryfikujące zgodność z szeroką gamą norm. Współpracując z nami w celu uzyskania certyfikatu RTRS, korzystasz z naszego szerokiego, wielodyscyplinarnego doświadczenia, obejmującego fachową znajomość wszystkich komponentów audytu RTRS.

Podczas procesu certyfikacji RTRS nasi akredytowani audytorzy sprawdzają zgodność przepisów wewnętrznych, procesów i dokumentacji przedsiębiorstwa z normami Round Table on Responsible Soy. Normy te obejmują komponenty dotyczące:

  • praw pracowniczych; 
  • praw gruntowych; 
  • szacunku dla tradycyjnego użytkowania ziemi na niewielką skalę; 
  • dobra lokalnej ludności; 
  • ochrony bioróżnorodności; 
  • zużycia wody; 
  • żyzności gleby; 
  • stosowania pestycydów; 
  • wpływu na infrastrukturę.

Round Table on Responsible Soy odzwierciedla zmieniające się oczekiwania interesariuszy i klientów. Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób certyfikacja RTRS może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.