Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Monitorowanie korozji oferowane przez firmę SGS zapobiega usterkom o katastrofalnych skutkach i zapewnia bezpieczne oraz niezawodne działanie urządzeń przemysłowych w Twojej firmie.

Urządzenia przemysłowe, instalacje oraz całe zakłady podlegają istotnemu narażeniu na korozję z powodu trudnych warunków roboczych i środowiskowych oraz żrących substancji chemicznych. Korozja może prowadzić do uszkodzeń struktury lub wycieków niebezpiecznych substancji, kosztownych napraw, utraty lub skażenia produktów, zanieczyszczenia środowiska, zagrożenia dla pracowników oraz utraty zaufania opinii publicznej. Nasze usługi monitorowania korozji stale koncentrują się na urządzeniach o krytycznym znaczeniu i zapobiegają katastrofalnym skutkom awarii oraz zapewniają bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie danych urządzeń.

Dlaczego warto korzystać z monitorowania korozji oferowanego przez firmę SGS?

Nasi wykwalifikowani inżynierowie, certyfikowani inspektorzy oraz specjaliści w dziedzinie materiałoznawstwa mogą opracować unikalną strategię zarządzania zjawiskami korozji, która będzie dokładnie odpowiadać Twoim potrzebom. Oferujemy największe doświadczenie i wiedzę oraz najlepszy sprzęt, aby świadczyć kompleksowe usługi w zakresie monitorowania korozji. Możemy pomóc Ci w następujących kwestiach:

 • wykrywanie i monitorowanie korozji;
 • ustalenie tempa korozji, określenie potencjalnie niebezpiecznych warunków, zlokalizowanie usterek strukturalnych oraz ujawnienie istotnych niezgodności z wymogami materiałowymi;
 • promowanie proaktywnych, zamiast reaktywnych, zachowań w zakresie kultury bezpieczeństwa;  
 • istotne zmniejszenie kosztów konserwacji;
 • obliczenie pozostałego okresu użytkowania urządzeń;  
 • wdrażanie oszczędnych programów inspekcji oraz konserwacji w odniesieniu do elementów o wysokim prawdopodobieństwie awarii;  
 • zapewnienie spójności i bezpieczeństwa składników majątku oraz wkład w stworzenie programu zarządzania kwestiami związanymi ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (HSE).

Zaufany partner i lider w dziedzinie monitorowania korozji

Oferujemy usługi na całym świecie, zapewniając obsługę w oparciu o wszechstronną wiedzę specjalistyczną, wysoko wykwalifikowany personel i wieloletnie doświadczenie. Nasze usługi w zakresie monitorowania korozji obejmują następujące elementy:

 • zindywidualizowana strategia zarządzania zjawiskami korozji (Customized Corrosion Management Strategy — CMS);
 • inspekcja i monitorowanie korozji;
 • ocena ryzyka i zarządzanie w odniesieniu do korozji;
 • analiza danych;
 • analiza elementów skończonych;
 • ocena gotowości do pracy;
 • usługi w zakresie uzupełniania braków;
 • program inspekcji i konserwacji w odniesieniu do potencjalnie zagrożonych elementów;
 • badanie materiałów;
 • badania nieniszczące (NDT);
 • opracowanie programu zarządzania bezpieczeństwem procesów;
 • regularne przeglądy;
 • ocena pozostałego okresu użytkowania;
 • sprawozdawczość i monitorowanie wyników;
 • zminimalizowanie zagrożeń.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi monitorowania korozji mogą zapobiec awariom o katastrofalnych skutkach i zapewnić bezpieczne oraz niezawodne działanie Twoich urządzeń przemysłowych.