Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje gwarancje ryzyka handlowego obejmujące rozbieżności wagi i jakości oraz zwrot strat wynikających z ubytków lub obniżenia jakości między załadunkiem i rozładunkiem. W uzupełnieniu tych usług możemy dołączyć ubezpieczenie od wszelkich ryzyk w transporcie morskim, udostępniając w ten sposób wszechstronną polisę ubezpieczeniową (CC).

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie opracowaliśmy wszechstronny pakiet ubezpieczeniowy (CC) obejmujący wszystkie prawdopodobne zdarzenia wynikające z transportu morskiego. Działając w imieniu naszych klientów, wybieramy polisę CC u najlepszych ubezpieczycieli transportu morskiego i zwracamy uwagę, aby obejmowała także takie zdarzenia jak strajki, zamieszki, rozruchy i wojna.

Oferowana przez SGS polisa CC zapewnia ochronę przed utratą lub uszkodzeniem towarów w transporcie i tym samym minimalizuje ryzyko handlowe oraz zabezpiecza transakcje komercyjne.

Inne usługi gwarancyjne

Oprócz ubezpieczenia CC, oferujemy szereg usług gwarancyjnych, w tym:

  • kontrolę wyładunku z gwarancją wagi (FOG);
  • kontrolę wyładunku z gwarancją jakości (FOQ);
  • gwarancję na wypadek odrzucenia towaru;
  • ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej wszechstronnej polisie ubezpieczeniowej — a także innych usługach gwarancji dla ryzyka w handlu — zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z SGS.