Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS oferuje gwarancje handlowe obejmujące możliwe odrzucenie towaru w miejscu przeznaczenia.

Taka sytuacja może zdarzyć się z różnorakich przyczyn, a nasza firma zapewnia konieczną ochronę przed nieoczekiwanymi stratami, jakie może za sobą pociągać.

Przykładowo w ramach tego typu porozumień możemy udzielić gwarancji zwrotu kosztów przeładunku towaru, który został już wyładowany. Możemy także w imieniu klienta opłacić przekierowanie przesyłki do innego portu przeznaczenia, jeśli jest taka konieczność.

Nasza gwarancja na wypadek odrzucenia towaru obejmuje też przestoje, w przypadku gdy przekroczony zostanie zwyczajowy czas załadunku i rozładunku, oraz obniżenie wartości ładunku. Dzięki zastosowaniu takich środków możemy ograniczyć ryzyko związane z handlem zagranicznym oraz straty finansowe klienta w przypadku wystąpienia problemów.

Inne usługi gwarancyjne:

  • Pełna rękojmia
  • Kontrola wyładunku z gwarancją wagi (FOG)
  • Kontrola wyładunku z gwarancją jakości (FOQ)
  • Ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka

Więcej informacji na temat naszych gwarancji na wypadek odrzucenia towaru i innych gwarancji związanych z ryzykiem handlowym można uzyskać, kontaktując się z SGS już dziś.