Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nadzór budowlany wykonywany przez firmę SGS pomaga realizować przedsięwzięcie terminowo i zgodnie z budżetem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze wszelkimi przepisami i normami jakości.

Budowa budynków, infrastruktury, zakładów przemysłowych, farm wiatrowych czy obiektów energetycznych wymaga złożonej koordynacji i zaangażowania różnych wykonawców. Nasz niezależny nadzór budowlany pomoże zapewnić, aby przedsięwzięcie zostało ukończone terminowo, zgodnie z budżetem i przy zachowaniu stosownych norm jakości.

Dlaczego warto korzystać z nadzoru budowlanego firmy SGS?

Zapewniamy profesjonalny nadzór budowlany, dostosowany specjalnie do Twoich potrzeb i zapewniający pomyślne zakończenie przedsięwzięcia. Nasz wysoko wykwalifikowany personel może skutecznie kontrolować i nadzorować każdy aspekt prac budowlanych.

Jako niezależny zespół zewnętrznych konsultantów inżynieryjnych możemy pomóc w następujących kwestiach:

 • pozyskanie zespołu doświadczonych specjalistów stale pracujących w miejscu prowadzenia robót budowlanych, w celu skutecznej realizacji Twojego przedsięwzięcia oraz zgodnie z wytycznymi Project Management Institute;
 • zachowanie terminowości prac budowlanych, zmniejszenie ryzyka technicznego oraz zapobieganie błędom budowlanym poprzez stały nadzór;
 • zgodność ze stosownymi wymogami prawa budowlanego, normami jakości i wytycznymi firm ubezpieczeniowych;
 • zagwarantowanie zgodności wszystkich prac z określoną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę;
 • prawidłowe wypełnianie i wydawanie wszystkich dokumentów, świadectw oraz deklaracji;

kompleksowy nadzór, inspekcja i usługi w zakresie oddania do użytku w odniesieniu do wszystkich rodzajów obiektów.

Bez względu na rozmiary lub lokalizację przedsięwzięcia możemy wesprzeć Cię naszym rozległym doświadczeniem obejmującym wszystkie aspekty prac budowlanych. Dlatego, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie przedsięwzięć budowlanych, jesteśmy najchętniej wybieraną firmą przez instytucje publiczne, prywatnych inwestorów, właścicieli nieruchomości, firmy ubezpieczeniowe i budowlane na całym świecie.

Nasze usługi w zakresie nadzoru budowlanego obejmują:

 • nadzór projektu;
 • niezależną weryfikację i certyfikację przez podmioty zewnętrzne;
 • konsultacje w zakresie zarządzania projektami obejmującymi budynki, zakłady przemysłowe i obiekty infrastruktury;
 • konsultacje w zakresie zarządzania programami obejmującymi plany rozwoju infrastruktury;
 • nadzór w miejscu prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymaganiami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego;
 • stały nadzór prac budowlanych (jakość, harmonogram prac i budżet);
 • zlecanie nadzoru jakości i harmonogramu;
 • zarządzanie obiektami oraz nadzór konserwacji obiektów infrastruktury i budynków;
 • badanie materiałów, systemów i instalacji;
 • nadzór nad badaniami nieniszczącymi;
 • nadzór nad dostarczoną dokumentacją;
 • porady techniczne i prawne oraz konsultacje obejmujące ocenę;
 • dokumentację powykonawczą;
 • stały nadzór doświadczonych specjalistów.
 • zarządzanie programami projektów infrastrukturalnych; 
 • usługi modelowania informacji o budynku (BIM) dla projektów cywilnych, budowlanych i infrastrukturalnych.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się, jakie korzyści mogą przynieść Twojemu przedsięwzięciu nasze usługi w zakresie nadzoru budowlanego.