Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie przez firmę SGS kwestiami bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska (HSE) zapewnia bezpieczeństwo i higienę Twoim pracownikom, a także zgodność z wymogami w zakresie BHP w budownictwie.

W hali produkcyjnej lub na placu budowy Twoi pracownicy – zatrudnieni przez Ciebie i podwykonawcy – muszą wspólnie pracować używając różnych materiałów i sprzętu. Wypadki mogą mieć katastrofalne skutki dla pracowników, osób postronnych oraz dla całej Twojej organizacji. Zarządzanie przez nas kwestiami bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska (HSE) zapewnia bezpieczeństwo i higienę Twoim pracownikom, a także zgodność z wymogami w zakresie BHP w budownictwie.

Dlaczego warto wybierać usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska oferowane przez firmę SGS?

Jeżeli jesteś zleceniodawcą usług budowlanych, głównym wykonawcą lub firmą budowlaną, możemy Ci pomóc:

 • zaproponować środki zapobiegawcze, które zapobiegną incydentom zanim zamienią się one w wypadki;
 • koordynować aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną dotyczące Twojej inwestycji budowlanej;  
 • opracować plany w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz zweryfikować wszelkie istniejące lub proponowane plany;
 • spełnić wszystkie stosowne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska obowiązujące w budownictwie;
 • zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom, zmniejszyć ryzyko wypadków i zwiększyć wydajność w miejscu wykonywania prac;
 • uzyskać specjalistyczne porady i zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przyszłości i stworzyć długoterminową kulturę bezpieczeństwa;
 • zapewnić pełną zgodność z dyrektywą UE 92/57/EWG.

Światowej klasy zarządzanie bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska zapewniane przez lidera rynku

Jako czołowy dostawca usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska oferujemy Ci niezrównaną wiedzę specjalistyczną i zasoby. Ponadto dzięki naszemu wyjątkowemu globalnemu zasięgowi możemy wysłać naszych doświadczonych i wykwalifikowanych koordynatorów ds. bezpieczeństwa do Twojego zakładu lub na miejsce Twojej budowy, bez względu na lokalizację.

Nasze usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska obejmują:

 • koordynację bezpieczeństwa na etapie projektowania, przygotowań oraz budowy;
 • zalecenia w zakresie środków zapobiegawczych;
 • dokumentację koordynacji;
 • analizę ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa;
 • weryfikację i opracowanie planów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • mechanizmy wewnętrznej kontroli wydawania pozwoleń;
 • weryfikację przepustek;
 • mechanizmy kontroli wstępu do wyznaczonych stref;  
 • mechanizmy kontroli certyfikatów dla dźwigów i operatorów;
 • mechanizmy kontroli zbiorczych zabezpieczeń; 
 • mechanizmy kontroli sprzętu ochrony osobistej (np. hełmów, rękawic i butów);
 • kontrolę sygnalizacji bezpieczeństwa;
 • określenie ciągów komunikacyjnych;
 • zapewnienie zewnętrznych koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • wskazówki/koordynację w zakresie przepisów BHP;
 • regularną ewidencję oraz sprawozdania skoncentrowane na niezgodnościach z wymogami, działaniach naprawczych/zapobiegawczych i danych statystycznych;
 • kursy w zakresie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska mogą pomóc Ci w spełnieniu wszystkich wymogów w zakresie BHP w budownictwie.