Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wykonywane przez firmę SGS badania betonu i kruszyw pomagają Ci zapewnić zgodność Twojego betonu i kruszyw z obowiązkowymi wymogami przepisowymi i normami kontroli jakości.

Beton i kruszywa użyte w Twoich przedsięwzięciach budowlanych muszą spełniać surowe wymogi i normy jakości. Z uwagi na fakt, że te normy są często obowiązkowe, badanie betonu i kruszyw przez niezależne podmioty zewnętrzne jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Pełna gama świadczonych przez nas usług w zakresie badania betonu i kruszyw może zapewnić zarówno jakość Twojemu betonowi, jak i kruszywom.

Dlaczego warto korzystać z badań betonu i kruszyw wykonywanych przez firmę SGS?

Jako niezależny podmiot zewnętrzny możemy zaoferować Ci wysoko wykwalifikowany personel, technologie i laboratoria badawcze oraz akredytację w zakresie różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych norm. Możemy Ci pomóc:

 • spełniać stosowne wymogi przepisowe i normy jakości;  
 • podejmować świadome decyzje dzięki doradztwu, wskazówkom i sprawdzeniu danych pochodzących z badań;  
 • zapewnić badania, jakich potrzebujesz przy użyciu indywidualnie opracowanych procedur, kiedy nie można zastosować procedur standardowych;  
 • zapewnić jakość betonu;
 • zapewnić jakość kruszyw;
 • ocenić właściwości dostępnych materiałów;  
 • kontrolować jakość betonu podczas budowy i po jej zakończeniu.

Kompleksowe badania betonu do zastosowania w Twoim przedsięwzięciu

Oferujemy Ci kompleksowe badania betonu na każdym etapie Twojego przedsięwzięcia. Od zastosowania metody opadu stożka podczas stosowania betonu na budowie, po badania próbek w stanie stałym pod kątem fizycznych właściwości w naszych laboratoriach — nasze badania betonu obejmują:

 • pobieranie próbek mieszanki betonowej oraz badanie metodą opadu stożka w miejscu wykonywania prac budowlanych;
 • sporządzanie i utwardzanie próbek w miejscu wykonywania prac budowlanych i w naszym laboratorium;
 • badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie;
 • badania wytrzymałości na ściskanie ukształtowanych próbek i próbek w kształcie walca wyciętych ze stwardniałego betonu;
 • badanie objętości na jednostkę masy stwardniałego betonu;
 • uzyskiwanie i badanie próbek betonu w kształcie walce;
 • wytrzymałość na zginanie i twardość stwardniałego betonu;   
 • badanie wytrzymałości na ściskanie na jednostkę masy zaprawy;  
 • badanie absorpcji wody i porowatości;
 • badanie objętości pozornej.

Pełna gama badań kruszyw na każdym etapie Twojego przedsięwzięcia

Oferujemy Ci szerokie możliwości badania kruszyw na każdym etapie Twojego przedsięwzięcia. Od kontroli jakości wykonywanej w terenie w celu monitorowania pobierania kruszywa, po określenie fizycznej charakterystyki w naszych wyspecjalizowanych laboratoriach — nasze usługi obejmują badanie następujących kwestii:

 • gęstość nasypowa, 
 • badania polerowalności kruszyw (PASV),
 • gęstość cząsteczkowa i absorpcja wody,  
 • analiza sitowa,
 • materiał drobniejszy niż 75 ìm,
 • kształt cząsteczek,  
 • wskaźnik łuskowatości,  
 • wskaźnik graniastości,  
 • rozkład wielkości cząstek drobnych, 
 • wytrzymałość kruszywa na zgniatanie,  
 • zmienność wytrzymałości w zależności od wilgotności, 
 • badanie metodą Los Angeles,  
 • wytrzymałość na wietrzenie,  
 • cząstki kruche,  
 • zawartość gliny i mułu,  
 • zanieczyszczenia organiczne inne niż cukier,
 • wytrzymałość na złuszczanie,
 • kolor kruszywa,
 • średni najmniejszy wymiar,  
 • wytrzymałość na zużycie przez ścieranie,  
 • nieograniczona wytrzymałość na ściskanie,
 • zawartość chlorków, siarczanów i cukrów,
 • badanie petrograficzne,
 • kształt i rozkład cząstek ponadwymiarowych.

Nasze metody badania kruszyw obejmują:

 • pobieranie próbek z podajnika taśmowego,
 • ciężarówki, hałdy, odłamków skalnych, otoczaków lub nawiercanych rdzeni;
 • przygotowanie próbek — stabilizowany materiał nawierzchniowy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykonywane przez nas badania betonu i kruszyw mogą pomóc Ci w spełnieniu wymogów przepisowych i zapewnić kontrolę jakości.