Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby uzyskać pewność o bezpieczeństwie miejsca pracy, skontaktuj się z zespołem SGS ds. azbestu w celu skorzystania z usługi identyfikacji azbestu.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności na terenie zakładu może się znajdować wiele materiałów zawierających azbest. Azbest był w powszechnym użyciu jeszcze w ubiegłej dekadzie, toteż można go znaleźć w materiałach budowlanych i urządzeniach, ale także i w glebie byłych terenów przemysłowych. Nasz zespół ds. zarządzania azbestem zbada Państwa obiekt i przeprowadzi gruntowną identyfikację azbestu. Mogą Państwo być pewni, że nasz doświadczony zespół ustali, czy w budynku lub na terenie obiektu używano azbestu, czy też może jest on obecny w glebie.

Audyt obiektu i analiza azbestu przeprowadzona przez nasze akredytowane mobilne laboratoria pozwoli szybko ustalić, czy na terenie zakładu występuje niebezpieczny azbest. Przyjmujemy do analizy również przesyłane próbki materiałów. Za pomocą badań mikroskopowych możemy wykryć obecność, ilość i rodzaj azbestu.

Zapewniamy szybką analizę ograniczającą przerwy w pracy i ryzyko narażenia w przypadku znalezienia azbestu.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby przedsiębiorstwa:

  • Identyfikowały w miejscu pracy materiały zawierające azbest
  • Udostępniały pracownikom bieżący rejestr materiałów zawierających azbest
  • Wprowadziły regularną ocenę i inspekcje zidentyfikowanych materiałów zawierających azbest
  • Wdrożyły plan zarządzania azbestem
  • Oznakowały zidentyfikowane materiały zawierające azbest
  • Zarządzały usuwaniem azbestu oraz kontrolami po usunięciu w celu określenia zawartości włókien azbestowych w powietrzu

W przypadku zidentyfikowania azbestu możemy pomóc w ustaleniu efektywnego kosztowo planu zarządzania i usuwania azbestu. Wystawiamy świadectwo oczyszczenia i dbamy o to, aby Państwa obiekt był zarządzany zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP.

Aby chronić swoją firmę i pracowników, skontaktuj się z nami już dziś.