Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS może pomóc w osiągnięciu wymaganych przepisami docelowych wskaźników ograniczenia emisji związków węgla.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługa datowania radiowęglowego może pomóc w precyzyjnym określeniu części emisji gazów cieplarnianych neutralnej pod względem emisji związków węgla i pomóc w poprawie gospodarki śladem węglowym.

Znaczna część emisji dwutlenku węgla pochodzi ze spalania biomasy (materiału biologicznego składającego się z węgla, wodoru i tlenu). Spalanie biomasy skutkuje emisjami, które są uważane za neutralne pod względem dwutlenku węgla, ponieważ węgiel jest generowany w cyklu naturalnym. Zgodnie z aktualnym Protokołem z Kioto oraz szeregiem programów emisji gazów cieplarnianych wykorzystanie biomasy oraz produktów ubocznych biomasy jako paliwa alternatywnego można sklasyfikować jako ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprzez rozróżnienie między dwutlenkiem węgla pochodzenia biogennego i kopalnego Twoja firma może określić liczbowo efektywne emisje gazów cieplarnianych i uprawnień do emisji niezbędnych do zrównoważenia śladu węglowego. Jeśli możesz zgłosić niższe emisje, możesz również odnieść korzyść z nadwyżki uprawnień, które można zaoferować na rynku.

Wykorzystując datowanie radiowęglowe, nasi wykwalifikowani technicy pomogą Ci dokładnie wykazać, jaka część emisji jest biogenna. Metoda ta jest szybka, rzetelna i efektywna kosztowo. Eliminuje ona potrzebę pracochłonnego, kosztownego i niebezpiecznego badania właściwości fizycznych paliw mieszanych czy też innych technik pomiarowych wymagających ciągłego monitorowania. Nasz zespół pobiera próbki na miejscu za pomocą najnowocześniejszych urządzeń. Wyniki są analizowane w akredytowanym laboratorium posiadającym bogate doświadczenie w datowaniu metodą radiowęglową.

Możesz skupić się na prowadzonej działalności, pozwalając nam zająć się Twoją polityką środowiskową. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybkie i trwałe rozwiązanie na przyszłość.