Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Twój zakład i sprzęt mogą uwalniać do atmosfery emisje uchodzące, przyczyniając się do zanieczyszczenia środowiska oraz negatywnie oddziałując na wizerunek firmy. Zapanuj nad sytuacją, korzystając w wyników badań emisji uchodzących w ofercie SGS. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś.

Emisje uchodzące lotnych związków organicznych (LZO) wydostające się z Twojego zakładu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników, a także obniżyć rentowność przedsięwzięcia. Lotne związki organiczne mogą przyczynić się do większych emisji gazów cieplarnianych lub zwiększyć ryzyko wzniecenia pożaru czy wybuchu.

Zarządzanie wykrywaniem wycieków należy do zadań, które powinny być wykonywane przez firmę specjalistyczną. Nasz zespół ds. gospodarki emisjami uchodzącymi przeprowadzi ten ważny projekt na Twoje zlecenie. Nasz akredytowany zespół specjalistów nadzoruje techników, którzy dokonują inspekcji całego sprzętu (takiego jak pompy, sprężarki, kołnierze, zawory, połączenia, zawory nadmiarowe ciśnienia). Jeżeli jesteś objęty prawnym obowiązkiem przeprowadzania badania wykrywania i usuwania nieszczelności (LDAR), możemy pomóc również w tym zakresie.

Monitoring emisji wykonywany jest za pomocą przenośnego detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) lub detektora fotojonizacyjnego (PID) zgodnie z międzynarodowymi normami (EPA i EN). Nasze metody można bez trudu dostosować do lokalnych standardów.

W trakcie pomiarów dokonuje się oznakowania uchodzących związków. Następnie, stosując dedykowane oprogramowanie, dokonujemy zapisu pomiarów, przygotowujemy listę nieszczelnych komponentów, które wymagają naprawy i sporządzamy dokumentację dla każdego takiego elementu. Następnie generujemy raport dla każdego komponentu i listę pomiarów, które należy wykonać podczas następnej kontroli. Istnieje również możliwość dostosowania naszego oprogramowania do lokalnie obowiązujących przepisów.

Wykonywane są obliczenia całkowitych emisji generowanych przez obiekt. Po przeprowadzeniu napraw, sprawdzamy, czy przyniosły pożądany rezultat, a także aktualizujemy dane zgodnie z obliczonymi całkowitymi emisjami uchodzącymi.

Kontroluj działalność swojego zakładu i działanie sprzętu oraz zarządzaj zyskami i bezpieczeństwem. Skontaktuj się z naszym zespołem ds. emisji uchodzących już dziś.