Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jedną z najbardziej wiarygodnych metod badania lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu jest metoda z użyciem kanistrów.

Bogate doświadczenie SGS w prowadzeniu pomiarów tą metodą pomoże precyzyjnie ocenić jakość powietrza w ramach usługi pomiarów z użyciem kanistrów. Aby uzyskać pewność, że powietrze w otoczeniu zakładu spełnia stosowne wymagania, już dziś skontaktuj się z naszym zespołem.

Lotne związki organiczne (VOC) są emitowane do środowiska z szeregu źródeł — imisji z zewnątrz, procesów przemysłowych, produktów i urządzeń oraz materiałów budowlanych i sprzętu. Wiele emisji ma toksyczny charakter, a ich nagromadzenie w pomieszczeniach o słabej wentylacji przyczynia się do powstania powszechnie znanego „syndromu chorego budynku”. Długotrwałe narażenie może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników, wpływając na bieżącą wydajność i zyski osiągane w ciągu roku. Stosowanie niektórych lotnych związków organicznych, na które pracownicy mogą być narażeni w miejscu pracy, jak np. freonów jest zakazane lub ściśle kontrolowane. Aby zagwarantować zgodność z przepisami i zapewnić bezpieczne miejsce pracy, powierz nam zarządzanie monitoringiem jakości powietrza.

Najlepszą metodą monitorowania lotnych związków organicznych jest zbieranie próbek powietrza w założonym przedziale czasowym za pomocą kanistrów próżniowych. Kanistry są łatwe w transporcie, umożliwiają pobranie próbek na miejscu i analizę w laboratorium. Można ich używać do pomiarów w różnych lokacjach tym samym systemem, co sprawia że jest on efektywny kosztowo. W odróżnieniu od innych testów, metoda ta ogranicza oddziaływanie pary wodnej w rezultacie poprawiając jakość badań.

Nasze raporty z badań mogą być użyte na potrzeby urzędowych kontroli i audytów. Jako światowy lider w dziedzinie świadczenie usług kontroli posiadamy akredytowane zespoły badawcze zajmą się polityką środowiskową, pozwalając Państwu skupić się na głównym nurcie działalności.

Nasza oferta innowacyjnych rozwiązań na zamówienie może obejmować lepsze projekty budynków, poprawę wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach oraz regulację emisji atmosferycznych w miejscach pracy na zewnątrz budynków. Zapewnimy również wsparcie w postaci stałego planu utrzymania w celu zapewnienia czystego miejsca pracy w przyszłości.

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania i uzyskania wsparcia w zarządzaniu jakością powietrza w miejscu pracy.