Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Drgania w zakładzie pracy mogą być niebezpieczne dla pracowników, a także stanowić potencjalny problem dla otoczenia.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. środowiska już dzisiaj i zapytaj o usługi monitoringu i analizy drgań.

Drgania budynków i sprzętu mogą stanowić zagrożenie dla pracowników, a także wyrządzić szkody w obiektach firmy. Jeśli prowadzisz działalność na miejscu budowy, drgania mogą być wyjątkowo niebezpieczne zarówno dla Twojej firmy, jak i otoczenia. Prowadząc monitoring drgań, jesteśmy w stanie zidentyfikować ich źródło, a także pomóc naprawić sytuację, proponując nowoczesne rozwiązania.

Prowadzimy stały monitoring drgań z terenów budowy oraz miejsc, gdzie prowadzona jest działalność przemysłowa, a także gdzie odbywa się transport kolejowy i drogowy. Pomiary drgań umożliwiają dostosowanie własnej działalności do wytycznych branżowych i przepisów bezpieczeństwa. Proponujemy pomoc ekspertów w podjęciu działań zaradczych.

Pomiary drgań odnotowywane są w postaci kolorowych trójwymiarowych modeli, które ułatwiają dostrzeżenie źródła problemów. Nasza szczegółowa dokumentacja zapewnia innowacyjne sposoby zmniejszenia poziomu drgań dostosowane do danego miejsca. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat monitoringu drgań.