Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Uzyskanie zgodności z Europejskim Schematem Handlu Emisjami (EU ETS) jest łatwe dzięki świadczonym przez firmę SGS usługom w zakresie zmian klimatu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi specjaliści mogą Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz zespół może Ci pomóc.

Nasze zespoły zapewniają kompleksowe usługi oferując dwa poziomy weryfikacji — bazowej i corocznej — aby zapewnić Ci spełnienie wymogów. Aby zapewnić Ci wyjątkowo korzystną sytuację w zakresie obowiązków sprawozdawczych, zajmujemy się przeglądem dokumentacji za dwa ostatnie kwartały roku w celu ustalenia zakresu Twojej zgodności z wymogami.  

Sprawdzamy Twój zatwierdzony plan monitorowania i wytyczne sprawozdawcze w celu upewnienia się, że są one możliwie najbardziej wydajne i spełniają wszystkie aktualne wymogi. Możemy również zidentyfikować obszary, gdzie możliwa jest poprawa oraz sprawdzić stosowne dane, aby były one gotowe do weryfikacji w następnym kwartale.

Podzielony proces weryfikacji umożliwia wczesne sprawdzenia Twoich wewnętrznych systemów oraz wczesne informowanie o możliwościach wprowadzenia usprawnień. Dzięki temu możesz terminowo składać swoje raporty. Przejściowe dane, które otrzymujesz pomogą Ci w podejmowaniu decyzji związanych z rynkiem i dadzą czas na rozwiązanie wszelkich problemów przy zachowaniu pełnych kompetencji.

Działamy w oparciu o stosowne akredytacje, aby zaoferować Ci wiarygodne i dokładne usługi weryfikacyjne na całym świecie. Posiadając odziały i specjalistów w zakresie przepisów EU ETS w całej Europie, możemy Cię zapewnić, że współpraca z nami oznacza pracę z zespołem o szerokiej wiedzy w zakresie lokalnego prawa i wymogów dotyczących sprawozdawczości.

Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów już dziś i w łatwy sposób zapewnij sobie zgodność z przepisami EU ETS.