Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization — ISO) pracuje nad nowym standardem dotyczącym śladu węglowego produktów — ISO 14067.

Klienci, konsumenci i udziałowcy coraz częściej zastanawiają się nad tym, jak ich działania oraz produkty i usługi, z których korzystają, wpływają na środowisko. Może to być wyzwanie dla przedsiębiorstwa, lecz również szansa. Weryfikacja śladu węglowego umożliwia wykazanie się odpowiedzialnością środowiskową, wyróżnienie się wśród konkurencji i przedstawienie obecnym i potencjalnym klientom dowodu swojego zaangażowania.

Przedsiębiorstwo może wykazać swoje zaangażowanie na rzecz zmniejszenia wpływu codziennej działalności na środowisko poprzez analizę śladu węglowego i spełnienie opracowywanej normy ISO 14067.

Nowa norma opiera się w dużym stopniu na istniejących normach ISO dotyczących oceny cyklu życiowego (ISO 14040/44) oraz oznakowań i deklaracji odnośnie ochrony środowiska (ISO 14025), a jej publikację planuje się w terminie do marca 2012 roku. Obecnie ma ona status projektu Komisji (CD), co oznacza, że określono główne postanowienia dokumentu i trwa zgłaszanie uwag przez poszczególne kraje.

Dokumentem wyjściowym dla normy ISO 14067 jest PAS 2050. Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną - wdroż PAS 2050 przy współpracy z SGS, aby ułatwić sobie wprowadzenie normy ISO 14067 po jej wydaniu.

Prowadzimy również audyty według dodatkowych, indywidualnych kryteriów efektywności w dziedzinie ochrony środowiska. Możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w opracowaniu kryteriów efektywności i listy kontrolnej albo po prostu sprawdzić efektywność zgodnie z istniejącymi miernikami obejmującymi działalność przedsiębiorstwa i sieć dostawców.

Rozpocznij projekt kontroli i zmniejszenia śladu węglowego od naszych dostosowanych do potrzeb klienta kursów szkoleniowych:

  • Seminarium wprowadzające do oceny i weryfikacji śladu węglowego produktów i usług
  • Podstawowy kurs weryfikacji i oceny śladu węglowego produktów i usług
  • Kurs szkoleniowy dla głównych weryfikatorów śladu węglowego produktów i usług

Zleć SGS przeprowadzenie analizy śladu węglowego według normy ISO 14067 i wykaż zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska.