Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jak wykazać się odpowiedzialnością wobec środowiska?

Klienci, konsumenci i udziałowcy coraz częściej zastanawiają się nad tym, jak ich działania oraz produkty i usługi, z którzy korzystają, wpływają na środowisko. Oczekują oni od firm przestrzegania standardów ochrony środowiska i wykazania się zaangażowaniem na rzecz zmniejszenia wpływu codziennej działalności na środowisko naturalne. Może to stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstwa, lecz również okazję do wykazania się odpowiedzialnością środowiskową, wyróżnienia się wśród konkurencji i przedstawienia obecnym i potencjalnym klientom dowodu swojego zaangażowania.

Korzyści

 • Skuteczne zarządzanie aspektami ochrony środowiska
 • Większa zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom
 • Minimalizacja zużycia energii i zasobów poprzez obniżenie kosztów operacyjnych
 • Ustawiczne doskonalenie efektywności w dziedzinie ochrony środowiska
 • Mniejsze ryzyko kar i procesów sądowych
 • Wzrost zaufania interesariuszy
 • Poprawa morale pracowników
 • Nowe możliwości biznesowe związane z klientami świadomymi kwestii związanych z ochroną środowiska

Wykazanie wysokiego poziomu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska przy składaniu ofert na przetargi międzynarodowe/lokalnym rozwoju działalności.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z zakresu ISO 14001:2015, dostosowanych do wymogów danego przedsiębiorstwa. Dalsze szczegóły można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem SGS.

Inne usługi związane z systemami zarządzania środowiskowego

 • Ocena luk pod kątem wymogów ISO 14001:2015
 • Usługi certyfikacji i szkolenia dotyczące ISO 14064 - rozliczanie i weryfikacja gazów cieplarnianych
 • Zintegrowane systemy zarządzania: jednoczesny audyt i certyfikacja z innymi systemami zarządzania wdrożonymi przez przedsiębiorstwo
 • Certyfikacja i szkolenie zgodnie z wymogami ISO 50001:2011 (systemy zarządzania energią)
 • Audyt według dodatkowych, indywidualnych kryteriów efektywności w dziedzinie ochrony środowiska
 • Weryfikacja raportów dotyczących zrównoważenia: niezależna weryfikacja raportów środowiskowych i społecznych według międzynarodowych standardów, takich jak GRI i AA10000

Wykaż zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa na rzecz systemów zarządzania środowiskowego, zlecając SGS ocenę i certyfikację według normy ISO 14001:2015.