Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie w zakresie systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 dla audytorów/audytorów wiodących, oferowane przez SGS, pozwala rozwinąć umiejętności przeprowadzania audytu systemów zarządzania środowiskowego.

Kurs ten zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania audytów pierwszej, drugiej i trzeciej strony dotyczących zgodności systemów zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001, wg wytycznych normy ISO 19011 lub ISO/IEC 17021.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znać cele systemu zarządzania środowiskowego i normy dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, a także rozumieć na czym polega audyt oraz zewnątrzna certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego;
  • znać korzyści biznesowe i społeczne dotyczące wpływu na środowisko;
  • znać rolę i obowiązki audytora w zakresie planowania, prowadzenia i kontrolowania realizacji zaleceń wynikających z audytu systemu zarządzania środowiskowego mającego na celu potwierdzenie zgodności (lub niezgodności) z normą ISO 14001, wg wytycznych normy ISO 19011 lub ISO/IEC 17021.

Wymagania wstępne dla uczestników

Przed rozpoczęciem tego kursu uczestnicy powinni być zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

  • systemy zarządzania, w tym zasadnicze elementy systemu zarządzania, obowiązki kierownictwa wyższego szczebla oraz cykl PDCA (cykl Deminga);
  • oczekiwane efekty systemu zarządzania środowiskowego;
  • wymagania normy ISO 14001 i często stosowane w niej terminy oraz definicje zarządzania środowiskowego.

Akredytacja

Kurs posiada rejestrację IRCA (International Register of Certified Auditors), nr IRCA A17972.

Kompleksowy kurs w zakresie normy ISO 14001:2015 oferowany przez lidera usług szkoleniowych.

Jako lider w dziedzinie specjalistycznych szkoleń opieramy się na wieloletnim globalnym doświadczeniu. Nasze kursy prowadzone są przez specjalistów, którzy wspierają uczestników szkoleń w rozwoju zawodowym.

Jeszcze dziś skontaktuj się z nami, aby zarejestrować się na kurs dla audytorów/audytorów wiodących w zakresie normy ISO 14001:2015 dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.