Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zanieczyszczenie gleby lub wód gruntowych może mieć wykraczające poza teren Twojego obiektu negatywne skutki dla zdrowia i środowiska. Zapobiegaj środowiskowym katastrofom i ich finansowym konsekwencjom korzystając z badań zanieczyszczeń wykonywanych przez firmę SGS. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie zanieczyszczeń terenu.

Mając udokumentowane, międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskowego, mamy solidne przygotowanie, aby zająć się w Twoim imieniu zanieczyszczeniem gruntu.

Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do przeprowadzania ręcznych lub mechanicznych odwiertów w celu pobierania próbek gleby i wody do analizy. Nasi naukowcy pracują w naszych certyfikowanych laboratoriach oraz przenośnych instalacjach montowanych na miejscu u klienta w celu sprawdzenia wielu parametrów wskazujących na obecność określonych zanieczyszczeń.

Nasz zespół doświadczonych geologów, hydrogeologów i agrotechników używa najnowocześniejszego sprzętu ochronnego i badawczego do przeprowadzania technicznych badań dotyczących problemów z wodami gruntowymi i glebą — od prostego pobierania próbek, po głębokie odwierty i instalowanie studni oraz piezometrów. Stosowane przez nas techniki obejmują:

 • instalowanie piezometrów w celu monitorowania zanieczyszczenia wód gruntowych;  
 • szczegółowe badania charakterystyki w celu ustalenia zasięgu zanieczyszczeń;
 • modelowanie wód gruntowych w celu zbadania, w jaki sposób należy nadzorować dyspersję zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
 • pobieranie próbek wody powierzchniowej w celu określenia poziomów substancji zanieczyszczających;
 • analizy danych pogodowych w celu określenia wahań temperatur oraz ilości opadów, które mogą zwiększać uwalnianie zanieczyszczeń do środowiska;
 • pomiary zanieczyszczeń w powietrzu (imisji) oraz odorów;
 • sondy typu MIP (membrane interface probe);
 • moduły do pasywnego pobierania próbek gazu z gleby;
 • wykonywanie odwiertów z wykorzystaniem zamrażania podłoża;
 • studnie do monitoringu bezpośredniego.

Dzięki badaniom zanieczyszczeń jesteśmy w stanie zapewnić Ci niezależną pomoc w kwestii spełnienia wymagań ustawowych. Współpracujemy z Tobą w zakresie opracowania skutecznego programu zarządzania ochroną środowiska, a także opłacalnych środków oczyszczenia terenu.

Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie badań obszarów skażonych obejmuje następujące dziedziny:

 • badania historyczne, 
 • orientacyjne badania wstępne, 
 • badania charakterystyki lub obrazowania, 
 • analizy terenów zdegradowanych,
 • badania migracji zanieczyszczeń, 
 • zarządzanie wykopami, 
 • studia wykonalności, 
 • badania dotyczące rekultywacji.

Mając udokumentowane doświadczenie i międzynarodową sieć specjalistów gwarantujące Ci wysoką jakość usług świadczonych na całym świecie, możemy szybko i sprawnie zająć się Twoimi problemami z zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych. Aby uzyskać pomoc w zabezpieczeniu swojego obiektu i uniknąć kosztownego usuwania skutków skażenia terenu, skontaktuj się z naszymi specjalistami z zakresu obszarów skażonych.