Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Racjonalne zarządzanie wodą i ściekami dzięki usługom SGS w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Skontaktuj się już dziś z naszym zespołem ds. badań nad odpadami.

Produkcja towarów lub świadczenie usług może skutkować powstawaniem produktów ubocznych lub odpadów niebezpiecznych, które należy prawidłowo usunąć. Ustawa "Prawo wodne" wymaga od przedsiębiorstw spełniania przepisów dotyczących czystości wody i monitorowania odprowadzania ścieków do strumieni i rzek.

Nasze laboratoria wykonują obowiązkowe analizy niezbędne do zapewnienia właściwego monitoringu i jakości wody. Przeanalizujemy Państwa systemy oczyszczania ścieków i wspólnie wdrożymy praktyczne i efektywne kosztowo rozwiązania problemów z odpadami z oczyszczania. Wszystkie nasze badania laboratoryjne są wykonywane zgodnie z akceptowanymi na całym świecie normami. Nasze dokładne analizy obejmują badania na obecność kwasów, siarki, cyjanków i rozpuszczonych metali.

Przeprowadzimy niezależną weryfikację gospodarki odpadami, na podstawie której wydamy certyfikat stwierdzający, że zarządzacie Państwo odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Możemy wziąć na siebie brzemię obowiązków administracyjnych, takich jak przygotowanie dokumentów przewozowych i zezwoleń na dostawę, jeżeli będą konieczne.

Współpracując z Państwem, zbadamy najlepsze koncepcje gospodarki odpadami i zapewnimy fachową pomoc dotyczącą usuwania i odkażania odpadów. Nasze rozwiązania są projektowane tak, aby były przyjazne dla środowiska. Stale szukamy sposobów zmniejszania ilości odpadów i recyklingu, w celu zapobiegania przyszłym zanieczyszczeniom.

Ograniczenie ilości odpadów i ich oddziaływania na środowisko ma poważne znaczenie ekonomiczne. Partnerstwo z SGS, dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy technicznej może poprawić wydajność Państwa gospodarki odpadami. Już dziś skontaktuj się z naszym zespołem.