Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Badania nad oczyszczaniem ścieków wykonywane przez SGS gwarantują, że można zutylizować ścieki lub ponownie wykorzystać odzyskaną wodę do innych procesów.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, należy poddać ścieki właściwym procesom regeneracyjnym, zanim będzie można wypuścić je do mórz, rzek czy strumieni. Oczyszczanie ścieków oznacza bezpieczną i zgodną z przepisami utylizację. Ponadto odpowiednio oczyszczone ścieki można ponownie użyć do nawadniania lub innych procesów wymagających wody wysokiej jakości. Aby spełnić wszystkie konieczne wymagania związane z ochroną wody, możesz polegać na naszych usługach w zakresie oczyszczania wody.

Nasza firma to wybór numer jeden wśród niezależnych i rzetelnych dostawców usług nadzoru, weryfikacji, badania i certyfikacji. Dysponujemy bogatym doświadczeniem zdobytym w projektach na całym świecie, co gwarantuje sukces Twoich projektów oczyszczania wody.

Bez względu czy sprawa dotyczy nowej czy funkcjonującej już oczyszczalni ścieków, możemy przedstawić nowe rozwiązania i udoskonalenia, które wpłyną na jej pracę, np. systemy napowietrzania czy dezynfekcji. Możemy również rozbudować oraz zmodernizować istniejące obiekty, gwarantując minimalne zakłócenie bieżącej działalności.

Jeśli Twoja firma posiada własny system monitoringu, nasze zespoły mogą dokonać kontroli jakości pracy oraz sprawdzić urządzenia do monitoringu wody oraz pobierania próbek. Zakres naszej kontroli:

 • Kontrola metod używanych do poboru próbek wody
 • Rozmieszczenie oraz warunki pracy urządzeń do pobierania próbek i monitoringu
 • Wielkości pobieranych próbek
 • Poziomy temperatury
 • Warunki transportu i przechowywania próbek wody
 • Roczna kontrola wszystkich danych z systemu monitoringu przesyłanych w ciągu roku

Sprawdzamy zgodność z wymaganiami technicznymi:

 • Weryfikacja kontroli systemów
 • Ocena jakości urządzeń oceny oraz czujników
 • Organizacja próbek
 • Kontrole pomiarów
 • Czystość i poziom zamulenia

Ponadto SGS niedawno opracowało nową technologię do oceny biologicznej zawartości wód poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii opartej na adenozynotrifosforanie (ATP-metria). ATP-metria to szybka i tania metoda ilościowa, która umożliwia skuteczną kontrolę procesów oczyszczania oraz wskazanie koniecznych zmian. Jesteśmy jedyną firmą, która świadczy usługi z zastosowaniem ATP-metrii drugiej generacji na skalę światową.

Nasze akredytowane interdyscyplinarne zespoły ekspertów gwarantują zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ponadto gwarantujemy wsparcie techniczne i informacje na każdym etapie projektu. Skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. środowiska w celu uzyskania informacji na temat badań nad oczyszczaniem ścieków.