Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Chroń zasoby wodne dla przyszłych pokoleń.

Prowadzone przez SGS badania wód gruntowych ułatwiają sformułowanie planu gospodarki wodnej, który uwzględnia ryzyko skażenia oraz przyszłe potrzeby. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszym wykwalifikowanym zespołem.

Świeża woda gruntowa jest cennym zasobem, który może ulec poważnemu skażeniu w wyniku działalności przemysłowej lub rolniczej. Zasoby wodne wymagają ochrony w celu zapewnienia ich czystości w przyszłości. Co więcej, aby zapewnić pomyślny przebieg prac geotechnicznych, już na etapie projektowania należy określić poziom wód gruntowych i stale go monitorować.

Nasi specjaliści z zakresu hydrogeologii pomogą przewidzieć potencjalne problemy z wodami podziemnymi oraz znajdą stosowne rozwiązania. Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

  • Charakteryzacja formacji wodonośnych
  • Inspekcja studni z wodą gruntową
  • Badania ujęć wód gruntowych
  • Modelowanie wód gruntowych
  • Pompowanie próbne i badania znacznikowe
  • Testy przepuszczalności
  • Badanie krasu
  • Zarządzanie odwiertami studni i geotermia

Nasz potencjał technologiczny pozwala nam przeprowadzić szczegółowe badania: począwszy od pompowania i próbobrania, a skończywszy na modelowaniu zasobów wód podziemnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu, nasi hydrogeolodzy przedstawiają rozwiązania odpowiednie dla różnych gałęzi przemysłu, w tym sektora komunalnego.

Pomagamy również w kwestiach administracyjnych. Przykładowo, jeśli Twoje ujęcie wody gruntowej wymaga kontroli hydrogeologicznej, przeprowadzimy taką kontrolę. Możemy też zająć się całą dokumentacją niezbędną do spełnienia wymogów technicznych oraz opracujemy raporty z pomiarów terenowych. Nasze raporty zapewnią zgodność Twojego projektu ze wszystkimi obowiązującymi w danej branży przepisami.

Chcąc z powodzeniem zrealizować projekty hydrogeologiczne, wystarczy skontaktować się z naszym zespołem ekspertów.