Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Prowadzone przez SGS badania wód technologicznych i ścieków pomagają chronić środowisko i ograniczyć skażenie ścieków.

Aby spełnić wymagania przepisów, Państwa firma musi kontrolować odprowadzanie ścieków do środowiska. Nasza analiza ścieków pomoże osiągnąć określone prawem limity. Integracja planu zarządzania środowiskowego może poprawić reputację Państwa firmy, jednoznacznie wskazując na zaangażowanie w działania na rzecz czystego środowiska. Nasza analiza ścieków przemysłowych pomoże Państwu osiągnąć wysoką pozycję w rankingach branżowych.

Jesteśmy znani jako szybki i rzetelny dostawca usług laboratoryjnych. Nasza reputacja poparta jest latami doświadczenia w różnych branżach przemysłu. Badamy skład ścieków, starannie i dokładnie analizując próbki pod kątem ich jakości chemicznej, biochemicznej i mikrobiologicznej. Nasze laboratoria Multilab ® używają najbardziej aktualnych, zatwierdzonych metod pobierania próbek wody, a ich działanie jest zaprojektowane z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne.

Nasze specjalistyczne analizy obejmują:

  • Testy mikrobiologiczne, bakteriologiczne, testy ekotoksyczności i radioaktywności
  • Indeksy biotyczne służące sprawdzeniu występowania mikroorganizmów
  • Podlegające przepisom zanieczyszczenia nieorganiczne (aniony, metale, składniki pokarmowe) i organiczne (rozpuszczalniki, oleje mineralne, węglowodory, pestycydy)
  • ChZT i BZT, twardość i przewodność
  • Diagnostyka sieci kanalizacyjnej i deszczowej
  • Inspekcje rurociągów przy użyciu najnowszych technik wideo 
  • Indeksy liczebności bezkręgowców, owadów i ryb

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia zaproponujemy stosowne środki zaradcze oraz pomożemy rozwiązać techniczne problemy związane z oczyszczaniem śceków.

Nasz akredytowany zespół zyskał uznanie na całym świecie, dlatego jesteśmy w stanie pomóc w sprostaniu wymogom nawet najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Zapraszamy do kontaktu już dziś.