Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dzięki prowadzony przez SGS badaniom wód powierzchniowych uzyskacie Państwo gwarancję właściwego wykorzystania cennych zasobów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym akredytowanym zespołem.

Dobra jakość wody ma kluczowe znaczenie niezależnie od sposobu jej wykorzystania: czy to do celów bytowych i higienicznych, czy też do chłodzenia i produkcji. Wykonujemy badania każdego rodzaju wody, który mogą Państwo wykorzystywać: wody pitnej, do nawadniania, wody balastowej, wód powierzchniowych ze strumieni i rzek jako odbiorników ścieków. Każde ujęcie wody powierzchniowej należy przeanalizować pod kątem jej jakości. W przypadku niektórych ujęć takie kontrole są obowiązkowe.

Nasze mobilne laboratoria badania jakości wody mogą dojechać do każdej lokalizacji, dzięki czemu analizy zostaną wykonane na czas. Analizujemy skład wody, sprawdzając jej cechy chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Korzystając z najnowocześniejszych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania, możemy zilustrować wyniki w celu precyzyjnego wskazania zanieczyszczonych obszarów wymagających oczyszczenia.

Nasz zespół ma reputację dostawcy wysokiej jakości badań wody, w tym monitoringu jakości wody morskiej, a także badań jakości wody pitnej w dużych miastach i metropoliach. Nasze laboratoria są akredytowane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami jakości i są uznawane przez uprawnione organy rządowe. Pracujemy wyłącznie w oparciu o najnowsze normy bezpieczeństwa.

Nasz szeroki zakres badań laboratoryjnych można wykorzystać w przygotowaniu do audytów ochrony środowiska i badań oddziaływania na środowisko. Analizy te wspierają opracowanie planu gospodarki wodnej dopasowanego do Państwa potrzeb. Możemy pomóc w rozwiązaniu problemów ze ściekami. Nasze raporty z analiz laboratoryjnych mogą Państwo wykorzystać w celu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi jakości wody.

Proszę pozwolić, aby światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji zajął się Państwa problemami. Aby zapewnić sobie bezpieczne i ekonomiczne wykorzystanie zasobów wodnych w przyszłości, już dziś prosimy o kontakt.