Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska ma istotne znaczenie dla wszystkich przedsięwzięć we wszystkich branżach i sektorach.

Aby prowadzić działalności handlową i stanowić część światowego łańcucha dostaw, trzeba mieć pewność, że zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska znajduje się pod stałą kontrolą i spełnia ustawowe wymogi oraz prowadzone jest według najlepszych światowych praktyk, z uwzględnieniem certyfikacji OHSAS 18001 i ISO 14001.

Sieć naszych doświadczonych audytorów zbada i wystawi certyfikat systemom zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska, a także zapewni szkolenia, które umożliwią pracownikom stosowanie najnowocześniejszych praktyk w zarządzaniu jakością oraz zapewnią wsparcie inicjatyw związanych z bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska.

Firma SGS oferuje sieć ekspertów o zasięgu ogólnoświatowym zapewniającą jasną i bezstronną ocenę ryzyka związanego ze stosowanymi procesami produkcyjnymi i organizacją, co umożliwi Tobie i Twoim pracownikom stałe podnoszenie jakości zarządzania bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska. W naszych profesjonalnym obiektach oferujemy wiele interdyscyplinarnych rozwiązań uwzględniających aspekty naukowe, inżynieryjne, a także społeczne i ekonomiczne.