Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie to zapewnia ramy pomocne w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Rozwijamy umiejętności niezbędne do wdrożenia i utrzymania skutecznej strategii SMS, spełniającej wymogi OHSAS 18001:2007.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • rozumieć wymogi legislacyjne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), 
  • potrafili zaprojektować i zaplanować wdrożenie SMS, 
  • potrafili wprowadzić zasady bezpieczeństwa wraz ze skutecznym programem szkoleniowym, 
  • potrafili opracować i wprowadzić systemy dokumentacji uzupełniającej, 
  • potrafili zaplanować audyty bezpieczeństwa i monitorowanie wyników oraz prowadzić odpowiednią sprawozdawczość.

Szkolenie jest oparte na analizach przypadków oraz ćwiczeniach praktycznych.

Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o oferowanym przez SGS szkoleniu w zakresie wdrożenia OHSAS 18001.