Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jakość powietrza otaczającego w Twoim miejscu pracy wpływa na zdrowie pracowników oraz rentowność działalności. Aby upewnić się, że funkcjonujesz w czystym i bezpiecznym środowisku, skontaktuj się z SGS w celu przeprowadzenia monitoringu oraz oceny jakości powietrza otaczającego.

Jakość powietrza w środowisku pracy - powietrza otaczającego - wpływa nie tylko na zdrowie pracowników. Zanieczyszczone środowisko może zmniejszyć konkurencyjność Twojej firmy oraz pogorszyć jej wizerunek. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do dewastacji lokalnych ekosystemów oraz ogranicza ich bioróżnorodność. Skutki jego oddziaływania pozostają widoczne przez wiele lat. Skażone powietrze może niszczyć materiały budowlane, dziesiątkować obszary leśne oraz obniżać plony.

Pomożemy ograniczyć ekspozycję na toksyczne substancje. Na całym świecie Nasze zespoły korzystają z najnowszych technologii analitycznych w zakresie badań otaczającego powietrza oraz monitoringu emisji. Wykorzystujemy szerokie spektrum informacji - zarówno dane zebrane od pojedynczych pracowników, jak też z kompleksowych systemów monitoringu miejsca i stanowiska pracy. Stosowane przez nas cyfrowe modele przestrzenne pomogą zinterpretować wyniki badań oraz podjąć stosowne działania.

Laboratoria środowiskowe SGS są akredytowane, przez co spełniają obowiązujące standardy jakości. Nadzorujemy każdy etap usługi - od próbobrania, poprzez analizę po raportowanie, ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo Waszych pracowników jest dla nas równie ważne.

Świadczone przez nas usługi badań jakości powietrza obejmują:

  • monitoring miejsca pracy 
  • pobieranie próbek powietrza z użyciem dozymetrów indywidualnych 
  • zanieczyszczenie pyłem
  • lotne związki organiczne 
  • azbest, sztuczne i naturalne włókna mineralne oraz krzemionka krystaliczna 
  • drożdżaki, pleśniowce i przenoszone drogą powietrzną drobnoustroje chorobotwórcze
  • pomiary odorów
  • sieci ciągłego monitoringu powietrza

Aby zagwarantować uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi monitoringu jakości powietrza otaczającego, proponujemy nawiązanie współpracy celem opracowania i wdrożenia programu monitoringu. Czy chcesz mieć pewność, że Twoi pracownicy pracują w bezpiecznym miejscu pracy, a działalność firmy nie zanieczyszcza środowiska? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.