Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie bezpieczeństwa świadczone przez SGS — kontrola ryzyka, poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z przepisami.

Bez względu na branżę, w której prowadzisz działalność, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pomożemy zapobiec pożarom, wybuchom czy przypadkowym uwolnieniom substancji chemicznych w zakładach przetwarzania chemikaliów bądź kontrolować niebezpieczne materiały w rafineriach oraz instalacjach związanych z przetwarzaniem ropy naftowej i gazu. Aby umożliwić zmniejszenie ryzyka, poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnić zgodność z przepisami, nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa obejmują wszystkie aspekty przemysłu.

Dlaczego warto wybrać usługi w zakresie bezpieczeństwa świadczone przez SGS?

Pomagamy w następujących kwestiach:

  • Zapobieganie pożarom, wybuchom i przypadkowym uwolnieniom substancji chemicznych
  • Poprawa bezpieczeństwa procesów zachodzących w zakładzie w celu zapewnienia ochrony pracownikom i obiektom firmy
  • Spełnienie złożonych wymogów dotyczących bezpieczeństwa procesów przemysłowych
  • Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu w obiektach przemysłowych
  • Zarządzanie łatwopalnymi płynami, gazami i potencjalnie niebezpiecznymi pyłami
  • Ochrona pracowników przed ryzykiem wybuchu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem poprzez spełnienie wymagań Dyrektywy ATEX 95 94/9/WE dotyczącej sprzętu i Dyrektywy ATEX 137 99/92/WE dotyczącej miejsca pracy.
  • Spełnienie obowiązków ustawowych, takich jak dyrektywa Seveso.

Niezawodne usługi w zakresie bezpieczeństwa oferowane przez wiodącego dostawcę

Jako jeden z najbardziej doświadczonych dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa na świecie, oferujemy Ci doświadczenie, specjalistyczną wiedzę, zasoby i globalny zasięg. Nasza sieć biur i laboratoriów o zasięgu ogólnoświatowym i profesjonalny personel, pozwalają nam zareagować na Twoje potrzeby w każdym miejscu na świecie.

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa obejmują:

  • Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
  • Ilościowa analiza ryzyka. 
  • Jakościowa analiza ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach w zakresie bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami już dziś.