Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Coraz większe uregulowanie użycia substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych nakłada na producentów, sprzedawców detalicznych i dostawców odpowiedzialność wykazania zgodności produktów z przepisami.

Niezależne badania RoHS oferowane przez firmę SGS umożliwiają Ci zapewnienie zgodności z dyrektywą RoHS UE.

Wszystkie nowe produkty muszą być monitorowane pod względem stężenia substancji objętych ograniczeniem, takich jak ołów (Pb), rteć (Hg), kadm (Cd), chrom sześciowartościowy (Cr), polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowany eter difenylowy (PBDE).

Wyzwaniem dla Ciebie jest zapewnienie, że żadna z tych substancji nie przekroczy limitów RoHS wynoszących do 0,1% lub 1000 ppm (za wyjątkiem kadmu, którego udział jest ograniczony do 0,01% lub 100 ppm) wagi jednorodnego materiału. Oferujemy różne sposoby badań:

Analiza nieniszcząca

Stosujemy kilka nieniszczących metod XRF (rentgenowska analiza fluorescencyjna).

Analiza chemiczną na mokro

W przypadku wykrycia wysokiego poziomu substancji objętych ograniczeniem dalsze badania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem analizy chemicznej na mokro. Ta metoda badania substancji objętych ograniczeniem oferuje dokładność wyników i weryfikuje wszelkie anomalia wykryte podczas analizy XRF.

Badania przesiewowe XRF

Na drodze badania przesiewowego XRF możemy uzyskać szybkie wskazanie obecności substancji niebezpiecznych i ich rozmieszczenia w produkcie. Ta metoda badawcza jest szczególnie przydatna, jeśli wymagany jest szybkie przegląd produktu końcowego.

W UE RoHS jest regulowane przez dyrektywę 2002/95/WE. Wyłącza ona wszystkie niezgodne produkty z rynku. Podobne przepisy obowiązują w innych częściach świata łącznie z Chinami, Japonią, Koreą Południową, USA, Norwegią i Turcją. Dzięki globalnej sieci 26 akredytowanych laboratoriów RoHS i ponad 1000 specjalistów w terenie współpracujących z SGS możemy spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie badań RoHS.

Dowiedz się, jak SGS może pomóc Twojej firmie w zachowaniu zgodności z wymaganiami RoHS na całym świecie.