Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Każda organizacja może mieć wiele ról wynikających z REACH, a jej zobowiązania mogą znacznie różnić w zależności od kilku czynników.

Firma SGS rozumie złożoność wymogów rozporządzenia REACH. Możemy wykonać analizę wpływu REACH dla Twojej firmy i zaoferować pragmatyczne rozwiązania, aby pomóc Ci w zrozumieniu Twoich zobowiązań i uzyskaniu zgodności.

Charakter Twoich zobowiązań wynikających z REACH zależy od takich czynników jak Twoja rola w łańcuchu dostaw, czy produkujesz i/lub stosujesz substancje chemiczne, pochodzenie substacji oraz właściwości produktów nabywanych, produkowanych lub zbywanych przez Twoją firmę. Naszym celem jest pomóc Ci w określeniu ról przy wykorzystaniu analizy REACH, identyfikacji kluczowych priorytetów w ramach koncentracji na każdej fazie zgodności oraz realizacja tych usług po konkurencyjnych kosztach.

Dowiedz się, jak REACH może wpłynąć na Twoją firmę

Przeprowadzimy wstępną ocenę, aby określić, w jaki sposób może to wpłynąć na Twoją firmę i jej substancje czy też produkty. Proces ten obejmuje następujące etapy: 

  • Sporządzenie wykazu substancji chemicznych
  • Przeprowadzenie analizy łańcucha dostaw
  • Przeprowadzenie analizy luk
  • Ocena zobowiązań
  • Ocena roli w ramach REACH
  • Przegląd oraz zmiany klasyfikacji i znakowania
  • Przygotowanie szczegółowego planu działania

Dlaczego SGS?

Nasze doświadczenie w zakresie REACH, w połączeniu z usługami doradczymi i znajomością różnych rynków sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem w uzyskaniu zgodności. Dowiedz się, jak SGS może Cię wspomóc w zrozumieniu wdrożenia REACH w Twojej firmie.