Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez firmę SGS usługi tworzenia dokumentacji rejestracyjnej REACH pomagają z powodzeniem przejść trudny i złożony proces rejestracyjny REACH.

Współpracując z firmą SGS w zakresie REACH zyskujesz ekspertów wspierających Cię na każdym etapie badań laboratoryjnych i przygotowania dokumentacji rejestracyjnej REACH.

Możemy także zająć się dostarczeniem całej dokumentacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w imieniu klienta. Nasi eksperci zajmą się aspektami technicznymi, naukowymi i administracyjnymi systemu REACH na poziomie branży.

Pomoc firmy SGS obejmuje:

  • Kompilację dostępnych danych i analizę luk danych, idealne do dyskusji na Forum wymiany informacji o substancjach (SIEF)
  • Ocenę charakterystyki substancji (tzn. badania fizykochemiczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne)
  • Komunikację z Twoim łańcuchem dostaw w celu sformułowania scenariuszy narażenia (exposure scenarios - ES) oraz środków zarządzanie ryzykiem (risk management measures - RMM)
  • Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej

Dowiedz się, jak oferowane przez SGS usługi w zakresie REACH mogą Ci pomóc w rejestracji zgodnie z rozporządzeniami REACH i SIEF.