Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) można znaleźć w mieszaninach, takich jak farby, atramenty i kleje, bądź w artykułach, takich jak zabawki, meble, tekstylia i produkty elektryczne.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw zobowiązani są podjąć określone działania związane z SVHC.

Firma SGS oferuje innowacyjne rozwiązania dla zarządzania łańcuchem dostaw i badań SVHC w ramach REACH dla produktów konsumenckich, pomagając uzyskać zgodność z REACH i usprawnić wewnętrzne procesy biznesowe.

Co to są substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie?

Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie stanowią poważny problem dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Substancje SVHC mogą:

 • Wywoływać chorobę nowotworową (rakotwórcze)
 • Powodować mutacje genetyczne (mutagenne)
 • Mieć szkodliwy wpływ na rozrodczość
 • Mieć inne szkodliwe właściwości i pozostawać w środowisku przez długi czas (uporczywe)
 • Stopniowo kumulować się w tkankach zwierzęcych (bioakumulacyjne)
 • Substancje stanowiące podobne zagrożenie (np. zaburzające wydzielanie wewnętrzne)

Rozporządzenie REACH ma na celu kontrolowanie użycia takich substancji poprzez udzielanie zezwoleń i określanie ograniczeń, a także obliguje producentów i dostawców do wprowadzenia bezpieczniejszych alternatyw lub technologii w rozsądnym terminie.

Jakie są Twoje obowiązki?

Przepisy:
Jeśli jesteś dostawcą artykułów do UE, a Twój produkt zawiera SVHC > 0,1% wag., musisz przekazać informacje o SVHC wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw. Jako minimum należy przekazać informację o nazwie SVHC. Na żądanie konsumenta należy dostarczyć mu w ciągu 45 dni informacje o bezpiecznym stosowaniu SVHC.

Od czerwca 2011 roku, poza obowiązkiem informowania, producenci i importerzy artykułów w UE muszą powiadamiać Europejską Agencję Chemikaliów, jeśli łączna ilość SVHC w artykułach przekracza 1 tonę rocznie. Może to stanowić wyzwanie dla sprzedawców detalicznych, którzy importują dużą ilość różnorodnych produktów z różnych krajów i od różnych dostawców.

Ponadto producenci muszą zwracać uwagę na zwiększającą się liczbę substancji SVHC na liście do uzyskania zezwoleń zawartej w Załączniku XIV. Producenci nieposiadający zezwolenia na daną substancję muszą uważnie obserwować najnowsze dane dotyczące zastosowania oraz daty ostateczne, aby zachować zgodność z wymaganiami REACH dotyczącymi dozwolonego stosowania SVHC.

Mieszaniny dla konsumentów:
Jeśli jesteś dostawcą mieszanin dla konsumentów z UE masz obowiązek dostarczenia, na żądanie użytkowników lub dystrybutorów, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeśli mieszanina zawiera SVHC ≥0,1% wag. Ten wymóg jest dodatkiem do obowiązków wynikających z dyrektywy dotyczącej preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE i rozporządzenia CLP 1272/2008/WE.

Badania SVHC:
SVHC mogą być wprowadzane do produktów konsumenckich celowo lub przypadkowo w łańcuchu dostaw i procesie produkcji. Badania laboratoryjne dostarczają informacji dotyczących identyfikacji substancji SVHC oraz ich stężenia, aby pomóc firmom w spełnieniu zobowiązań związanych z SVHC w ramach REACH.

Wykonujemy badania SVHC zgodnie z potrzebami klienta:

 •  Z listy kandydackiej:
  • Pełne badanie
  • Weryfikacja na podstawie ryzyka produktowego
 • Z listy do uzyskania zezwoleń (REACH załącznik XIV)
 • Z rejestru zamierzeń
 • Potencjalna SVHC spełniająca wymagania przepisów, ale nie umieszczona jeszcze na liście kandydackiej

Dlaczego SGS?

Firma SGS oferuje niezrównaną wiedzę specjalistyczną i usługi doradcze w zakresie rozporządzenia REACH, połączone z bogatym doświadczeniem w dziedzinie produktów konsumenckich i łańcuchów dostaw. Nasz branżowy zespół REACH, złożony z ekspertów technicznych, zapewnia dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie produktów konsumenckich. Do zespołu należą specjaliści ds. analizy substancji niebezpiecznych, identyfikacji substancji, zarządzania łańcuchem dostaw i toksykologii.

Dowiedz się dlaczego firma SGS jest pierwszym miejscem, do którego należy się zwrócić w sprawie globalnych rozwiązań REACH.