Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 dla audytorów/audytorów wiodących, oferowane przez SGS, pozwala rozwinąć umiejętności przeprowadzania audytu systemów zarządzania jakością.

Kurs ten zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania audytów pierwszej, drugiej i trzeciej strony, dotyczących zgodności systemów zarządzania jakością z normą ISO 9001, wg wytycznych normy ISO 19011 lub ISO/IEC 17021.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znać cele i korzyści biznesowe wynikające z systemu zarządzania jakością, rozumieć wymagania normy dotyczące systemu zarządzania jakością, a także rozumieć na czym polega audyt oraz zewnętrzna certyfikacja systemu zarządzania;
  • znać rolę i obowiązki audytora w zakresie planowania, prowadzenia, raportowania i kontrolowania realizacji zaleceń wynikających z audytu systemu zarządzania jakością mającego na celu potwierdzenie zgodności (lub niezgodności) z normą ISO 9001, wg wytycznych normy ISO 19011 lub ISO/IEC 17021.

Wymagania wstępne dla uczestników

Przed rozpoczęciem tego kursu uczestnicy powinni być zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

  • systemy zarządzania, w tym zasadnicze elementy systemu zarządzania, obowiązki kierownictwa wyższego szczebla oraz cykl PDCA (cykl Deminga);
  • podstawowe pojęcia dotyczące systemu zarządzania jakością oraz siedem zasad zarządzania jakością według normy ISO 9000;
  • wymagania normy ISO 9001 i często stosowane w niej terminy oraz definicje zarządzania jakością.

Akredytacja

Kurs posiada rejestrację IRCA (International Register of Certified Auditors), nr IRCA A17977.

Kompleksowy kurs w zakresie normy ISO 9001:2015 oferowany przez lidera usług szkoleniowych

Jako lider w dziedzinie specjalistycznych szkoleń, opieramy się na wieloletnim globalnym doświadczeniu. Nasze kursy prowadzone są przez specjalistów, którzy wspierają uczestników szkoleń w rozwoju zawodowym.

Jeszcze dziś skontaktuj się z nami, aby zarejestrować się na kurs dla audytorów/audytorów wiodących w zakresie normy ISO 9001:2015, dotyczącej systemów zarządzania jakością.