Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 dla audytorów wewnętrznych, oferowane przez SGS, pozwala rozwinąć umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością.

Kurs ten zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 lub jej odpowiednikiem. Uczestnicy dowiedzą się jak raportować skuteczne wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 19011.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znać koncepcję podejścia procesowego dla systemów zarządzania jakością zawartą w normie ISO 9001;
  • znać rolę audytu wewnętrznego w utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, z odniesieniem do cyklu PDCA (cyklu Deminga);
  • znać rolę i obowiązki audytora w zakresie planowania, przeprowadzania, raportowania i kontrolowania realizacji zaleceń wynikających z wewnętrznego audytu systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001 i wg wytycznych normy ISO 19011.

Wymagania wstępne dla uczestników

Przed rozpoczęciem tego kursu uczestnicy powinni być zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

  • systemy zarządzania, w tym zasadnicze elementy systemu zarządzania, obowiązki kierownictwa wyższego szczebla oraz cykl PDCA (cykl Deminga);
  • podstawowe pojęcia dotyczące systemu zarządzania jakością oraz siedem zasad zarządzania jakością według normy ISO 9001;
  • wymagania normy ISO 9001;
  • często stosowane terminy i definicje zarządzania jakością z normy ISO 9000.

Akredytacja

Kurs posiada rejestrację IRCA (International Register of Certified Auditors), nr IRCA A17993.

Kompleksowy kurs w zakresie normy ISO 9001:2015 oferowane przez lidera usług szkoleniowych.

Jako lider w dziedzinie specjalistycznych szkoleń opieramy się na wieloletnim globalnym doświadczeniu. Nasze kursy prowadzone są przez specjalistów, którzy wspierają uczestników szkoleń w rozwoju zawodowym.

Jeszcze dziś skontaktuj się z nami, aby zarejestrować się na kurs dla audytorów wewnętrznych w zakresie normy ISO 9001:2015 dotyczącej systemów zarządzania jakością.