Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie ISO 9001:2015 oferowane przez firmę SGS – wprowadzenie do normy ISO dotyczącej systemów zarządzania jakością (QMS).

Norma ISO 9001:2015 stawia się w roli integralnego elementu działań firmy zmierzających do szerszego celu, którym jest zrównoważony rozwój. Promuje ona również ISO 9001 jako narzędzie doskonalenia ogólnej efektywności organizacji.

Celem tego kursu, skierowanego do osób pracujących z normami dotyczącymi systemów zarządzania jakością (QMS), jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wprowadzenia do normy ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 obejmuje następujące dziedziny:

  • Strukturę i terminologię, w tym wprowadzenie ram opisanych w Załączniku SL
  • Szerszy kontekst wewnętrzny i zewnętrzny systemu zarządzania jakością (QMS) w organizacji (klauzula 4 i 6)
  • Szczegółowe wymagania dotyczące QMS (w szerokim ujęciu klauzula 5 oraz klauzule 7-10)

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy:

  • Będą potrafili wyjaśnić cel i intencję serii norm dotyczących systemów zarządzania jakością
  • Będą rozumieli zastosowanie zasad zarządzania jakością
  • Będą potrafili wyjaśnić zależności pomiędzy klauzulami normy ISO 9001:2015

Informacje o kursie

Oferujemy następujące opcje:

  • Kurs stacjonarny: jednodniowy. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę SGS.
  • Kurs e-learningowy: jednogodzinny (omówienie). Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia wydane przez firmę SGS.

Już dziś skontaktuj się z firmą SGS, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia ISO 9001:2015.