Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zapewnij działanie łańcucha dostaw i sieci dostaw zgodnie ze standardami oczekiwanymi przez klientów dzięki niezależnym ocenom przeprowadzanym przez SGS.

QualiCert — certyfikacja jakości usługi pomaga doskonalić standardy wydajności świadczenia usług. Certyfikacja QualiCert pomaga chronić reputację marki i wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia, w tym wewnętrznej kontroli kosztów, demonstrując kluczowym interesariuszom poparcie najlepszych praktyk.

Oferowany przez SGS program certyfikacji jakości usług QualiCert™ obejmuje następujące elementy:

  • Szkolenie dotyczące połączenia między świadczoną usługą i wymaganiami klientów
  • Szkolenie w zakresie zbierania wymagań klientów oraz tworzenia kryteriów świadczenia usług
  • Opracowanie kryteriów przez klienta
  • Publiczna walidacja tych kryteriów przez niezależny komitet złożony z uznanych użytkowników usługi, dostawców i branżowych ekspertów
  • Przeprowadzane przez SGS audyty zgodności z kryteriami świadczenia usług (z użyciem audytów systemu , techniki mystery shopping, obserwacji, wywiadów, przeglądów dokumentów itp. oraz
  • Raportowanie (niezgodności, możliwości doskonalenia, itp.) oraz wystawianie certyfikatu QualiCert

Certyfikacja QualiCert to najbardziej znany na świecie oficjalny znak niezależnie zweryfikowanej jakości usług. Nasi klienci również mogą korzystać z metodologii QualiCert do definiowania, wdrażania i monitorowania krytycznych kryteriów świadczenia usług wraz z przyjętymi strategiami biznesowymi. Nasze audyty potwierdzają poziomy wydajności zdobyte przez dane przedsiębiorstwo i pomagają zdefiniować solidną platformę na potrzeby zarządzania jakością zorientowanego na wyniki.

Przedstawiciele SGS z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania, wsłuchają w potrzeby i naszkicują propozycję opartą na wymaganiach.