Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługa ServiCert pomaga podwyższyć standardy charakterystyk produktu lub świadczenia usług, chronić wartość marki oraz dodawać wartość w sieci świadczenia usług.

Marka definiowana przez spójność i jakość. Wdrożenie niezależnej oceny procesu świadczenia usług dokonanej przez SGS to okazja do monitorowania standardów oraz zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa.

Program ServiCert™ składa się z następujących elementów:

  • szkolenie dotyczące związku między świadczeniem usług i wymaganiami klientów;
  • szkolenie dotyczące zbierania wymagań klientów i tworzenia kryteriów świadczenia usług;
  • opracowanie kryteriów przez klienta i walidacja tych kryteriów przez SGS;
  • przeprowadzane przez SGS audyty zgodności z kryteriami świadczenia usług (z użyciem audytów systemu , techniki mystery shopping, obserwacji, wywiadów, przeglądów dokumentów itp.).
  • raportowanie (niezgodności, możliwości doskonalenia, itp.) oraz wystawianie certyfikatu ServiCert.

Przedsiębiorstwo klienta może użyć opracowanej przez SGS metodologii ServiCert do zdefiniowania, wdrożenia i monitorowania newralgicznych kryteriów sprawności świadczenia usług zgodnych ze strategiami biznesowymi. Nasze audyty potwierdzają poziomy wydajności osiągane przez przedsiębiorstwo klienta.

Jeśli przedsiębiorstwo klienta ma już certyfikację zgodności z ISO 9001, usługa ServiCert może pomóc wykorzystać już wykonaną pracę, definiując solidną platformę dla zorientowanego na wyniki systemu zarządzania jakością.

Zachęcamy do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów i poprawienia wydajności swojego przedsiębiorstwa za pomocą niezależnego certyfikatu jakości usług ServiCert uzyskanego za pośrednictwem SGS.