Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena ryzyka dla zasobów wody gruntowej w ofercie SGS pomaga zminimalizować ryzyko skażenia wody. Skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem, który przygotuje plan działania chroniący cenne zasoby wodne.

Zasoby wód gruntowych są bardzo cenne i w związku z tym należy je chronić. Mogą one być na narażone na ryzyko skażenia ze strony procesów produkcji i wykorzystania sprzętu. Poprzez naturalny ruch zwierciadła wód gruntowych skażenia mogą rozprzestrzeniać się i wyrządzać szkody w lokalnych ekosystemach oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Oceniamy zasoby wód gruntowych u klienta, badając prędkość migracji zanieczyszczeń zidentyfikowanych w zakładzie. Wykorzystujemy różne oprogramowanie oraz modelowanie wód gruntowych w celu zaprezentowania narażonych obszarów, dzięki czemu wiadomo, na jaką skalę należy zaplanować działania.

Ocena ryzyka dla wód gruntowych przygotowywana jest z zastosowaniem najnowszych technologii komputerowych i modelowania wód gruntowych w celu symulowania przepływu, odpływu i przewidzenia rozprzestrzeniania się skażenia. Ponadto oceniamy potencjalny wpływ działań firmy na lokalne ekosystemy i zdrowie człowieka.
Analiza ryzyka środowiskowego umożliwi również uwzględnienie działań naprawczych, jakie należy podjąć, aby zrealizować projekt, a także dostosować działalność do obowiązujących przepisów.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie rozwiązania proponujemy w zakresie ochrony zasobów wód gruntowych.