Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia zdrowia w zakładzie pracy, proponujemy ocenę ryzyka dla zdrowia ludzi. Skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Ekspozycja na emisje, pozostałości substancji toksycznych i chemicznych to skutki uboczne procesów przemysłowych, które stanowią zagrożenie dla pracowników i gości. Chcąc chronić ludzi przed narażeniem na skażenie, uwzględnij w swoim planie zarządzania środowiskowego nasze usługi oceny ryzyka dla zdrowia ludzi.

Wykorzystując najnowsze technologie wizualizacji, opracujemy ocenę ryzyka dla zdrowia ludzi w postaci mapy symulującej kierunki potencjalnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. Sprawdzamy poziom skażenia i szacunkowy poziom ekspozycji. Oceniamy wpływ danego poziomu narażenia na zdrowie pracowników oraz na populację lokalnej społeczności.

Możemy porównać uzyskane dane z aktualnymi informacjami toksykologicznymi z międzynarodowych baz danych w celu określenia bieżącego bezpiecznego poziomu dla każdego scenariusza.

Ponadto oceniamy potencjalny wpływ skażenia na zasoby wód gruntowych i lokalne ekosystemy.

Rzetelna ocena ryzyka dla zdrowia ludzi umożliwia naszym zespołom określenie działań, jakie należy przedsięwziąć w celu spełnienia wymogów ustawowych pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Skontaktuj się z nami, aby poznać sposoby ochrony pracowników.