Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Norma ISO 20000 koncentruje się na integracji i wdrożeniu skoordynowanych procesów zarządzania usługami. Celem jest zapewnienie bieżącej kontroli, większej efektywności i możliwości ustawicznego doskonalenia. Oznacza to pracę wewnątrz przedsiębiorstwa zmierzającą do koordynacji pracowników i procedur obsługi klienta, wsparcia obsługi, dostawy usług oraz zespołu operacyjnego.

Norma, której celem jest uzyskanie zapewnienia jakości usług IT, składa się z dwóch głównych części.

  • ISO 20000-1 - formalna specyfikacja definiująca wymogi wobec przedsiębiorstwa w celu zapewnienia klientom odpowiedniej jakości zarządzanych usług, według których to wymogów można dokonać oceny zgodności
  • ISO 20000-2 - Kodeks Praktyki opisujący najlepsze praktyki dotyczące procesów zarządzania usługami w zakresie ISO 20000-1. Kodeks Praktyki jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw przygotowujących się do audytu według ISO 20000-1 lub planujących usprawnienie usług

Certyfikacja ISO 20000 wykazuje niezawodność i jakość usług IT świadczonych przez przedsiębiorstwo na rzecz pracowników, interesariuszy i klientów.

Oferujemy szeroką gamę kursów szkoleniowych dla wszystkich poziomów wiedzy i umiejętności, w tym programy podstawowe oraz programy dla audytorów wiodących.

Oferowany przez SGS audyt certyfikacyjny ISO 20000 pomoże Twojemu przedsiębiorstwu w rozwoju i doskonaleniu efektywności.