Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez firmę SGS, takie jak audyt zgodności z wymaganiami Partnerstwa Handlowo-Celnego Przeciwko Terroryzmowi (CTPAT) i audyt zgodności z Wymogami bezpieczeństwa transportu określonymi przez Stowarzyszenie Ochrony Przewożonych Aktywów (TAPA FSR), pomagają poprawić bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Audyty zgodności z wymaganiami CTPAT i standardami TAPA FSR pomagają także dotrzymać terminów dostaw. Ponadto SGS przeprowadza audyty zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normie ISO 28000.

CTPAT

Od 2001 roku amerykański Urząd Celny i Ochrony Granic (ang. Customs and Border Protection, w skrócie CBP) zaostrzył środki bezpieczeństwa dotyczące towarów przekraczających granice Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na odprawę celną. Usługi CTPAT, oferowane przez SGS, mogą pomóc w przejściu do preferowanej kategorii CBP. Przynależność to tej kategorii oznacza mniejszą liczbę inspekcji przesyłek i inspekcji punktów sprzedaży oraz skraca czas oczekiwania na granicy. Skrócenie opóźnień związanych z odprawą celną skutkuje przyspieszeniem czasu wprowadzenia na rynek, co oznacza większe zyski.

Nasi doświadczenie audytorzy skrupulatnie oceniają procesy bezpieczeństwa w organizacji, identyfikują słabe punkty w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wskazują działania naprawcze i tworzą plany usprawnienia problematycznych obszarów. Okresowe audyty bezpieczeństwa oznaczają również stałe monitorowanie zgodności z wymaganiami CTPAT oraz przygotowanie do ocen CBP w obiekcie.

Możemy także ocenić zgodność systemów bezpieczeństwa i procedur niezależnych dostawców, producentów, przewoźników i innych usługodawców, którzy obecnie pracują dla Twojej firmy lub których zamierzasz zatrudnić w przyszłości.

TAPA FSR

Jeśli Twoja firma magazynuje towary wysokiej jakości (np. artykuły elektroniczne, produkty farmaceutyczne, wyroby tytoniowe) w magazynach i centrach dystrybucji, zgodność ze standardami TAPA FSR może pomóc Ci w ochronie tych aktywów i obiektów oraz swoich przewoźników.

Firma SGS uzyskała aprobatę TAPA i przeprowadza oceny certyfikacyjne dotyczące takich czynników jak kontrola dostępu, kontrola pracowników, bezpieczeństwo obwodowe, urządzenia wykrywające intruzów, systemy monitorowania, obszary magazynowe wysokiej wartości oraz opóźnienia transportowe.

Aby zapewnić zgodność swojej firmy z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami oraz poprawić bezpieczeństwo łańcucha dostaw, skontaktuj się z firmą SGS w sprawie audytów CTPAT i TAPA FSR.