Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby zapewnić bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw w twojej organizacji, należy wdrożyć wymagania dla bezpieczeństwa obiektów - TAPA FSR.

Firmy przechowujące w magazynach i centrach dystrybucji towary dużej wartości, na przykład farmaceutyki, odzież, tytoń, elektronikę użytkową i zaawansowany sprzęt techniczny wdrażają ten standard w celu zabezpieczenia magazynów własnych oraz magazynów swoich dostawców.

Firma SGS została zatwierdzona przez Transported Asset Protection Association (TAPA) do przeprowadzania certyfikowanych ocen na całym świecie, w odniesieniu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Nasze ocena TAPA FSR obejmuje audyt poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie, w tym kontroli dostępu, kontroli pracowników, bezpieczeństwa granicznego, urządzeń chroniących przed włamaniem, systemów monitorowania obszarów, obiektów do przechowywania towarów o wysokiej wartości oraz opóźnień w przejmowaniu. W procesie audytu sprawdzane są także wszelkie istotne obszary w magazynach, centrach dystrybucji i obiektach konsolidacyjnych. Ponadto klienci uzyskują pomoc w zakresie określenia minimalnych środków bezpieczeństwa dla kierowców.

Certyfikat logistyczny TAPA, jako kluczowy element systemu zarządzania łańcuchem dostaw, zademonstruje zaangażowanie w zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i doskonalenie jego elementów, a także w spełnienie wymagań klientów.

Jako czołowa jednostka weryfikacyjna i certyfikacyjna na świecie wykonujemy audyty w zakresie wszystkich globalnych i regionalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w tym:

  • ISO 28000 (również z możliwością certyfikacji)
  • TAPA TSR 
  • CTPAT

Współpraca z SGS w celu uzyskania certyfikatu TAPA dla wymagań bezpieczeństwa obiektów prowadzi do efektywniejszej realizacji procesów, podnoszenia umiejętności personelu i bardziej zrównoważonych relacji z klientami, co zapewni przynoszącą zyski przewagę konkurencyjną. Jesteśmy rynkowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów logistycznych i łańcucha dostaw.

Popraw bezpieczeństwo łańcucha dostaw wraz z certyfikatem TAPA FSR dzięki audytowi SGS.