Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Program TickIT to certyfilkacja system zarządzania według ISO 9000 dla producentów oprogramowania i usługodawców. Program jest skierowano do przedsiębiorstw zajmujących się głównie tworzeniem i dystrybucją oprogramowania, prowadzeniem ośrodków danych bądź świadczeniem usług informatycznych. Program określa najlepsze praktyki dotyczące projektowania, tworzenia i obsługi w cyklu życiowym oprogramowania. SGS to godny zaufania lider certyfikacji zapewnienia jakości oprogramowania, w tym TickIT.

System zarządzania TickIT umożliwia przedsiębiorstwu optymalizację działalności związanej z tworzeniem i obsługą oprogramowania poprzez zmniejszenie liczby usterek, opóźnień w realizacji dostaw oraz niespodziewanie wysokich kosztów utrzymania ruchu. Zapewnieni przez SGS niezależni audytorzy strony trzeciej w dziedzinie TickIT zapewniają praktyczne sposoby ciągłego doskonalenia działalności przedsiębiorstwa i umożliwiają mu wykazanie się zaangażowaniem na rzecz dostarczania wysokiej jakości oprogramowania.

SGS to godny zaufania lider w dziedzinie audytów trzeciej strony oraz certyfikacji. Uzyskanie certyfikacji systemów zarządzania jakością według wymogów TickIT umożliwia dostawcom oprogramowania lub usługodawcom z tej dziedziny:

  • zmniejszenie ryzyka awarii systemu i przestojów,
  • poprawę jakości produktów/usług,
  • zrozumienie potrzeb klientów na każdym etapie cyklu życiowego produktów, 
  • ciągłe doskonalenie prowadzące do poprawy jakości i powtarzalności produktów, 
  • opracowanie struktury kontroli harmonogramów, kosztów i kwestii testowych.

Audyt TickIT jest przeprowadzany przez zespół specjalistów SGS do spraw oprogramowania, którzy zostali przeszkoleni i zarejestrowani jako audytorzy TickIT lub audytorzy wiodący TickIT. Potwierdzone doświadczenie tych ekspertów w dziedzinie tworzenia oprogramowania daje pewność, że rozumieją oni działalność Twojego przedsiębiorstwa i zapewniają mu najbardziej efektywną i profesjonalną obsługę. Po zakończeniu audytu zyskasz jasny obraz mocnych stron swojej działalności oraz obszarów, których modyfikacja doprowadzi do wzrostu satysfakcji klientów i zwiększenia zysków firmy.

Współpracując SGS w celu uzyskania certyfikatu TickIT, korzystasz z naszego doświadczenia jako szanowanego światowego lidera w dziedzinie audytów i certyfikacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji TickIT.