Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zapewnienie sobie zgodności z przepisami w zakresie Europejskiego schematu handlu emisjami (EU ETS) w odniesieniu do lotnictwa jest łatwe dzięki usługom firmy SGS. Dowiedz się więcej na temat świadczonych przez nas usług weryfikacji specjalnie przygotowanych dla branży lotniczej.

Od roku 2012 sektor lotniczy uczestniczy w Europejskim Schemacie Handlu Emisjami (EU ETS). Jeżeli obsługujesz loty z, do lub na terenie Europy, będziesz musiał spełnić wymogi przepisowe wyznaczonego dla Ciebie państwa członkowskiego UE.

Zgodność z wymogami oznacza stosowanie zatwierdzonej metodologii w celu monitorowania emisji na tonokilometr i dwutlenku węgla oraz przedstawienie zweryfikowanego raportu dotyczącego Twoich danych.

Zostaną przyznane bezpłatne przydziały, ale jedyni w przypadku przedstawienia odpowiednich danych bazowych. Niespełnienie tych wymogów może być kosztowne, gdyż każda tona dwutlenku węgla wyprodukowana ponad bezpłatny przydział będzie musiała być co roku zakupiona.

Firma SGS jest cieszącym się uznaniem światowym liderem w zakresie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Pracujemy przy setkach projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz rezerwach gazów cieplarnianych każdego roku, w tym przy 450 instalacjach w UE. Dzięki temu doświadczeniu posiadamy wyjątkową pozycję umożliwiającą świadczenie Ci pomocy przy weryfikacji raportów dotyczących tonokilogramów i emisji dwutlenku węgla.

Posiadamy również doświadczenie w pracy z operatorami lotniczymi i jesteśmy członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Aktywnie bierzemy udział w pracach grup roboczych mających na celu uwzględnienie lotnictwa w programie EU ETS zorganizowanym przez Komisję Europejską, European co-operation for Accreditation (EA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami (IETA).

Rozdzieliliśmy usługi weryfikacyjne — polegają one na wstępnej ocenie zgodności w jednym roku i końcowej weryfikacji danych następnego roku przed terminami przedstawiania raportów. Takie podejście umożliwia Ci wczesne sprawdzenie wewnętrznych systemów i zapewnia ostrzeżenie w przypadku jakichkolwiek obszarów wymagających poprawy. Dane takie umożliwiają Ci rozwiązanie wszelkich problemów z wydajnością i zminimalizowanie ryzyka niewykorzystania bezpłatnych przydziałów.

Dysponując ponad 200 doświadczonymi kontrolerami zajmującymi się gazami cieplarnianymi na całym świecie, jesteśmy w stanie stworzyć zespół weryfikatorów odpowiadający Twoim potrzebom składający się z miejscowych kontrolerów w dowolnym miejscu na świcie, aby zapewnić usługi najwyższej jakości oraz zminimalizować koszty podróży.

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat weryfikacji wg EU ETS dla lotnictwa.