Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby przekonać klientów, konsumentów i akcjonariuszy o zaangażowaniu swojego przedsiębiorstwa w ochronę środowiska, konieczne jest zmierzenie i efektywne zakomunikowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Interesariusze firmy oczekują zgodności ze standardami ochrony środowiska oraz zademonstrowania zaangażowania w ograniczenie wpływu codziennej działalności na środowisko.

Może w tym pomóc publicznie dostępna specyfikacja PAS 2050. Umożliwia ona zmierzenie wpływu działalności, produktów i usług przedsiębiorstwa na środowisko oraz zmierzenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w ich cyklu życia.

SGS może pomóc przedsiębiorstwom spełnić te standardy emisji węgla. Przeprowadzany przez nas audyt i ocena może zapewnić przewagę konkurencyjną, zwiększyć pewność klientów, a nawet objąć emisje gazów cieplarnianych dostawców.

Wdrożenie standardu PAS 2050:2008 pomoże:

  • uwzględnić emisję gazów cieplarnianych przez zakłady własne i dostawców jako poziom odniesienia do ograniczenia emisji w przyszłości;
  • zdobyć przewagę konkurencyjną, ponieważ firmy coraz częściej potrzebują tych danych do uzyskania szacunków dotyczących własnego cyklu życia;
  • opracować charakteryzującą się niskim śladem węglowym, „zieloną” koncepcję projektową, ograniczyć zużycie surowców i zintensyfikować współpracę z dostawcami o niskim bilansie węgla;
  • spełniać oczekiwania klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska;
  • zdobyć zaufanie konsumentów za pomocą publikowanych publicznie deklaracji zgodności oraz wyników ocen i badań;
  • przygotować pole do przyszłych zastosowań z uwzględnieniem śladu węglowego;
  • używać niezależnego oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji;
  • wspierać lokalne działania podejmowane w celu redukcji emisji przez badania alternatywnych konfiguracji produktów, surowców i procesów oraz identyfikowanie lokalnych źródeł emisji.

Zachęcamy do zamówienia w SGS oceny rozwiązań w zakresie redukcji zużycia energii w obrębie przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw oraz spełnienie wymagań standardu PAS 2050 „Carbon Footprint”. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization — ISO) pracuje nad nowym standardem dotyczącym śladu węglowego produktów — ISO 14067.

Ponadto jesteśmy globalnym liderem w zakresie certyfikacji ISO 14001:2004 oraz walidacji/weryfikacji zgodności ze standardem ISO 14064:2006.