Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jedną z kluczowych zasad zrównoważonej działalności gospodarczej — zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym — jest zapewnienie przyszłej dostępności zasobów używanych w produkcji i działalności operacyjnej.

Produkcja rolna i usługi w gospodarce leśnej wymagają nieustannej uwagi i troski o to, aby przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

SGS oferuje usługi w zakresie weryfikacji, testów, audytów i certyfikacji niezbędne do zagwarantowania, że nasi klienci wdrażają najlepsze praktyki w swoich branżach. Przeprowadzane przez nas oceny wpływu na środowisko i społeczność pozwalają zapewnić, że przedsiębiorstwo działa z korzyścią dla społeczności lokalnej, a jego oddziaływanie na otaczające środowisko jest minimalne.

Nasza sieć doświadczonych ekspertów o zasięgu globalnym oznacza dla naszych klientów dostęp do najszerszej bazy wiedzy obejmującej najnowsze osiągnięcia w dziedzinie produkcji rolnej i gospodarki leśnej. Możemy pomóc naszym klientom przekonać się, czy używane przez nich systemy są zaprojektowane pod kątem prowadzenia maksymalnie zrównoważonej działalności w zakresie gospodarki rolnej i leśnej.

Skontaktuj się z zespołem naszych ekspertów, aby nawiązać współpracę z globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.